Tiêu đề ở đây
  THÀNH PHỐ TÂN UYÊN
LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy (Tuần 24 từ ngày 10/6/2024 đến 14/6/2024)

09-06-2024    

Thứ hai 10/6

Sáng 08h00’:

- Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Uyên Hưng và xã Bạch Đằng, trước kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2024.

* Mời dự:

+ Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Trung tâm PTQĐ;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy.

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Bạch Đằng.

Chiều 13h30’:

- Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Hội Nghĩa, trước kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2024.

* Mời dự:

+ Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Trung tâm PTQĐ;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy.

* Địa điểm: Hội trường UBND phường Hội Nghĩa.

Chiều 14h00’:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự họp Thường trực Tỉnh ủy (lần 26) nghe và cho ý kiến Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Dương trong giai đoạn mới”.

* Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.

Thứ ba 11/6

Sáng 07h30’:

- Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy dự Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019 – 2024.

* Địa điểm: Hội trường A – Bộ CHQS tỉnh.

Sáng 08h00’:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Tân Vĩnh Hiệp, trước kỳ họp HĐND thành phố thường lệ giữa năm 2024.

* Mời dự:

+ Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Trung tâm PTQĐ;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy.

* Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Vĩnh Hiệp.

Thứ tư 12/6

Chiều 14h00 – 14h30’:

- Thường trực Thành ủy nghe và cho ý kiến các nội dung Ban Tuyên giáo và Trung tâm Chính trị thành phố trình (Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trung tâm Chính trị thành phố chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Nguyễn Thị Kim Liên, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố;

+ Đ/c Nguyễn Hữu Phương, TUV, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; chuyên viên Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường C - Thành ủy.

Chiều 14h30 – 15h00’:

- Thường trực Thành ủy nghe và cho ý kiến Tờ trình việc xin chủ trương tổ chức thực hiện một số công trình, sự kiện văn hóa chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập xã (nay là phường) Tân Hiệp (01/01/2005 – 01/01/2025). (UBND thành phố chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Thành ủy; Phòng TCKH, Phòng VHTT, Văn phòng HĐND – UBND thành phố; chuyên viên Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường C - Thành ủy.

Chiều 15h00 – 15h30’:

- Thường trực Thành ủy nghe và cho ý kiến các nội dung Ban Dân vận Thành ủy trình (Ban Dân vận Thành ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ban Dân vận, Văn phòng Thành ủy; Hội Nông dân thành phố; chuyên viên Giang dự.

* Địa điểm: Hội trường C - Thành ủy.

Chiều 15h30 – 16h00’:

- Thường trực Thành ủy nghe Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo kết quả công tác phát triển đảng viên 6 tháng đầu năm 2024 (Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Thành ủy; chuyên viên Giang dự.

* Địa điểm: Hội trường C - Thành ủy.

Chiều 16h00 – 16h30’:

- Giao ban Thường trực Thành ủy.

* Mời dự:

+ Đ/c Lý Ngọc Phong, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố;

+ Đ/c Nguyễn Tấn Thy, TUV, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố;

+ Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND – UBND thành phố; chuyên viên Giang dự.

* Địa điểm: Hội trường C - Thành ủy.

Thứ năm 13/6

Sáng 08h00 – 08h30’:

- Ban Thường vụ Thành ủy nghe và cho ý kiến Tờ trình việc đặt hàng thực hiện cung ứng dịch vụ công ích (quản lý, chăm sóc cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, vệ sinh đô thị) trên địa bàn (từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024). (UBND thành phố chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Huỳnh Văn Lợi, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố;

+ Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TCKH.

+ Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và Văn phòng HĐND – UBND thành phố; chuyên viên Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy.

Sáng 08h30 – 09h30’:

- Ban Thường vụ Thành ủy nghe và cho ý kiến Tờ trình việc cấp điện tại các khu - điểm nhà ở tự phát trên địa bàn thành phố Tân Uyên (UBND thành phố chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Huỳnh Văn Lợi, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố;

+ Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Điện lực thành phố;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và Văn phòng HĐND – UBND thành phố; chuyên viên Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy.

Sáng 09h30 – 10h00’:

- Ban Thường vụ Thành ủy nghe và cho ý kiến Tờ trình việc xin chủ trương tổ chức thực hiện một số công trình, sự kiện văn hóa chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập xã (nay là phường) Tân Hiệp (01/01/2005 – 01/01/2025). ( Đảng ủy phường Tân Hiệp chuẩn bị nội dung)

* Mời dự:

+ Thủ trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố;

+ Đồng chí Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy phường Tân Hiệp;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND – UBND thành phố; chuyên viên Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy.

Sáng 10h00 – 10h30’:

- Ban Thường vụ Thành ủy nghe và cho ý kiến Kế hoạch tổ chức ra quân thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh” (Ban Dân vận Thành ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Lãnh đạo Ban Dân vận, Văn phòng Thành ủy;

+ Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TCKH, Văn phòng HĐND – UBND thành phố;

* Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy.

Chiều 14h00’:

- Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2024.

* Địa điểm: Phòng họp Trung tâm chỉ huy/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chiều 14h00’:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo thành phố về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 (Ban Dân vận Thành ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo thành phố tại Quyết định số 617-QĐ/TU, ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

* Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

Thứ sáu 14/6

Sáng 08h00’:

- Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy dự khai mạc Hội thi tuyên truyền viên trẻ trong lực lượng vũ trang thành phố năm 2024 (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung).

* Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thành phố.

Sáng 08h00’:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự Hội nghị thảo luận, lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương và văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.

* Địa điểm: Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Tầng 12B, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều 14h00’:

- Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự thành phố phiên 6 tháng đầu năm 2024 (Đảng ủy Quân sự thành phố chuẩn bị nội dung).

 * Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy.

* Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thành phố.

*Lưu ý: Lịch làm việc này thay cho thư mời họp và có thể điều chỉnh tùy theo tình hình của tỉnh và thành phố.

 


LỊCH KHÁC