Tiêu đề ở đây
  THÀNH PHỐ TÂN UYÊN
LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy (Tuần 28 từ ngày 08/7/2024 đến 12/7/2024)

07-07-2024    

Thứ hai 08/7

Sáng 08h00’:

- Thường trực Thành ủy xử lý công việc tại cơ quan.

Chiều 15h00’:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự họp cho ý kiến về Kế hoạch của Tỉnh ủy tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV do Tỉnh ủy tổ chức.

* Cùng dự: Đ/c Đặng Quang Vinh, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

* Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.

Thứ ba 09/7

Sáng 08h00’:

- Thường trực Thành ủy chủ trì tại điểm cầu thành phố Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức.

* Thành phần mời dự: Công văn số 639-CV/TU, ngày 05/7/2024 của Ban  Thường vụ Thành ủy.

* Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

Chiều 13h30’:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024 (Hội Cựu chiến binh thành phố chuẩn bị nội dung).

* Cùng dự: Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy.

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố.

Chiều 14h00’:

- Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Vĩnh Tân về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024; về tình hình xây dựng ở khu dân cư tự phát, nhà kho, nhà xưởng trên địa bàn phường (Đảng ủy phường Vĩnh Tân chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Nguyễn Thị Kim Liên, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố;

+ Đ/c Trần Lê Quan, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy;

+ Lãnh đạo UBND thành phố;

+ Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Điện lực thành phố;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; chuyên viên Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Vĩnh Tân.

Thứ tư 10/7

Sáng 08h00’:

- Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy dự tại điểm cầu tỉnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức.

* Cùng dự:

+ Đ/c Trần Lê Quan, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy;

+ Đ/c Nguyễn Văn Lành, TUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy;

+ Các đồng chí Ủy viên UBKT Thành ủy.

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

Sáng 08h00’:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự Hội nghị khảo sát do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại thành phố Tân Uyên (Liên đoàn Lao động thành phố chuẩn bị nội dung).

* Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

Chiều 14h00 – 15h00’:

- Thường trực Thành ủy nghe và cho ý kiến về công tác cán bộ (Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Đặng Quang Vinh, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy;

+ Đ/c Trần Lê Quan, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy;

+ Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy.

* Địa điểm: Hội trường C - Thành ủy.

Chiều 15h00 – 16h00’:

- Giao ban Thường trực Thành ủy.

* Mời dự:

+ Đ/c Trần Thị Cẩm Tú, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố;

+ Đ/c Nguyễn Tấn Thy, TUV, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố;

+ Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND – UBND thành phố; chuyên viên Giang dự.

* Địa điểm: Hội trường C - Thành ủy.

Thứ năm 11/7

Sáng 07h30’:

- Ban Thường vụ Thành ủy dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 – HĐNĐ thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

* Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

Thứ sáu 12/7

Sáng 08h00’:

- Ban Thường vụ Thành ủy nghe và cho ý kiến Tờ trình về việc thông qua thuyết minh ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới, thương mại, dịch vụ tại phường Vĩnh Tân (UBND thành phố chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự).

* Mời dự: Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; chuyên viên Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

Sáng 09h00’:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự Hội nghị toàn thể Ủy ban MTTQVN thành phố Tân Uyên lần thứ 02 khóa XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Ủy ban MTTQVN thành phố chuẩn bị nội dung).

* Địa điểm: Hội trường A Khối Đoàn thể thành phố.

Chiều 14h00’:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố” trong 06 tháng đầu năm 2024 (Ban Tuyên giáo Thành ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Lãnh đạo UBND thành phố;

+ Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy;

+ Tổ thư ký của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy;

+ Tổ cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy.

+ Các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường.

* Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

 

*Lưu ý: Lịch làm việc này thay cho thư mời họp và có thể điều chỉnh tùy theo tình hình của tỉnh và thành phố. 

 


LỊCH KHÁC