Tin nổi bật
Kết Quả Cải Cách Hành Chính
Văn bản qua mạng
100%
Văn bản được gửi nhận dưới dạng điện tử
Một cửa điện tử
97%
Hồ sơ đúng hạn đã giải quyết
Dịch vụ công trực tuyến
200
DVC trực tuyến mức độ 3,4 đã được triển khai
Dịch vụ của chúng tôi
Dịch vụ công
Mời chọn xem thêm để xem danh sách các dịch vụ công của UBND Thành phố Tân Uyên
Thủ tục hành chính
Mời chọn xem thêm để xem danh sách các thủ tục hành chính của UBND Thành phố Tân Uyên
Tra cứu hồ sơ
Mời chọn xem thêm để tra cứu hồ sơ của UBND Thành phố Tân Uyên
Thống kê xử lý hồ sơ
Mời chọn xem thêm để xem thống kê xử lý hồ sơ của UBND Thành phố Tân Uyên
Tin tức trong tỉnh
Thư Viện Video
PHÁT BIỂU CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ TÂN UYÊN
TP.TÂN UYÊN TỔ CHỨC NGÀY HỘI “NÔNG DÂN TRANH TÀI"
GIẢI VIỆT DÃ TRUYỀN THỐNG TP.TÂN UYÊN MỞ RỘNG NĂM 2024
Thư Viện Hình Ảnh
Văn bản pháp luật
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
1 2941/QĐ-BCT 08/11/2023 Quy định về giá bán điện
2 73/2023/NĐ-CP 29/09/2023 Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
3 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 30/06/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
4 44/2023/TT-BTC 29/06/2023 Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
5 21/2023/QH15 22/06/2023 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân