Tin nổi bật

Kết Quả Cải Cách Hành Chính
Văn bản qua mạng
100%
Văn bản được gửi nhận dưới dạng điện tử
Một cửa điện tử
97%
Hồ sơ đúng hạn đã giải quyết
Dịch vụ công trực tuyến
200
DVC trực tuyến mức độ 3,4 đã được triển khai
Dịch vụ của chúng tôi
Dịch vụ công
Mời chọn xem thêm để xem danh sách các dịch vụ công của UBND Thành phố Tân Uyên
Thủ tục hành chính
Mời chọn xem thêm để xem danh sách các thủ tục hành chính của UBND Thành phố Tân Uyên
Tra cứu hồ sơ
Mời chọn xem thêm để tra cứu hồ sơ của UBND Thành phố Tân Uyên
Thống kê xử lý hồ sơ
Mời chọn xem thêm để xem thống kê xử lý hồ sơ của UBND Thành phố Tân Uyên
Thư Viện Video
Thông điệp 2K
Địa điểm tiêm phòng COVID-19 tại Bình Dương
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Ứng dụng Bình Dương Số
Thư Viện Hình Ảnh
Văn bản pháp luật
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
1 1062/QĐ-BCT 04/05/2023 Quy định về giá bán điện
2 1300/QĐ-BYT 09/03/2023 Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030
3 104/2022/NĐ-CP 21/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
4 37/2022/QĐ-UBND 24/11/2022 Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương
5 53/2022/NĐ-CP 15/08/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng