Tiêu đề ở đây
  THÀNH PHỐ TÂN UYÊN

Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Tân Uyên năm 2024

26-06-2024 05:05:43    

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 1574/KH-UBND ngày 10/4/2024 về chuyển đổi số thành phố Tân Uyên năm 2024.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Tải về Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Tân Uyên năm 2024


CÙNG CHUYÊN MỤC