Tiêu đề ở đây
  THÀNH PHỐ TÂN UYÊN
LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy (Tuần 25 từ ngày 17/6/2024 đến 23/6/2024)

16-06-2024    

Thứ hai 17/6

Sáng 08h00’:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm việc với Đảng ủy phường Phú Chánh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 (Đảng ủy phường Phú Chánh chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Lý Ngọc Phong, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố;

+ Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy; chuyên viên Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Phú Chánh.

Chiều 14h00’:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm việc với Đảng ủy phường Hội Nghĩa về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 (Đảng ủy phường Hội Nghĩa chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Trần Lê Quan, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy;

+ Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy; chuyên viên Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Hội Nghĩa.

Thứ ba 18/6

Sáng 08h00’:

- Ban Thường vụ Thành ủy dự kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Tân Uyên khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

* Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

Chiều 14h00’:

- Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Vĩnh Tân về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024; về tình hình xây dựng ở khu dân cư tự phát, nhà kho, nhà xưởng trên địa bàn phường (Đảng ủy phường Vĩnh Tân chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Nguyễn Thị Kim Liên, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố;

+ Đ/c Trần Lê Quan, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy;

+ Lãnh đạo UBND thành phố;

+ Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Điện lực thành phố;

+ Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; chuyên viên Phương dự.

* Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Vĩnh Tân.

Chiều 13h30 – 14h00’:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thăm và chúc mừng Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024). (Ban Tuyên giáo Thành ủy chuẩn bị chương trình)

* Mời dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thành ủy; đồng chí Trưởng phòng VHTT thành phố.

* Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thể thao và TT thành phố.

Chiều 14h30 – 15h00’:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thăm và chúc mừng Đài PT-TH Bình Dương nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024). (Ban Tuyên giáo Thành ủy chuẩn bị chương trình)

* Mời dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thành ủy; đồng chí Trưởng phòng VHTT thành phố.

* Địa điểm: Đài PT-TH Bình Dương.

Chiều 15h30 – 16h00’:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thăm và chúc mừng Báo Bình Dương nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024). (Ban Tuyên giáo Thành ủy chuẩn bị chương trình)

* Mời dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thành ủy; đồng chí Trưởng phòng VHTT thành phố.

* Địa điểm: Báo Bình Dương.

Chiều 16h00 – 16h30’:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thăm và chúc mừng Chi hội phóng viên Báo thường trú nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024). (Ban Tuyên giáo Thành ủy chuẩn bị chương trình)

* Mời dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thành ủy; đồng chí Trưởng phòng VHTT thành phố.

* Địa điểm: Chi hội phóng viên Báo thường trú.

Thứ tư 19/6

Sáng 09h00’:

- Ban Thường vụ Thành ủy dự Họp mặt kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024) (UBND thành phố chuẩn bị nội dung).

* Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

Chiều 14h00’:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự Hội nghị giao ban Đảng – Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2024 do Tỉnh ủy tổ chức (Ban Dân vận và Văn phòng Thành ủy chuẩn bị nội dung).

* Cùng dự:

+ Đ/c Đặng Quang Vinh, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy;

+ Đ/c Võ Thị Kim Bích, TUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy;

+ Đ/c Nguyễn Ngọc Mai, TUV, Chánh Văn phòng Thành ủy.

* Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

Thứ năm 20/6

Sáng 08h00’:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng ở các khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong bối cảnh hiện nay” do Trường Chính trị tỉnh tổ chức.

* Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh.

Sáng 07h30’:

- Thường trực Thành ủy ủy quyền Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy dự khai mạc và bế mạc Hội thi gia đình văn hóa, thể thao tiêu biểu thành phố Tân Uyên năm 2024 do UBND thành phố tổ chức.

* Địa điểm: Điểm du lịch – Khu di tích Chiến khu Vĩnh Lợi, phường Vĩnh Tân.

Chiều 13h30’:

- Ban Thường vụ Thành ủy dự Hội nghị Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế Quý II năm 2024 (Ban Tuyên giáo Thành ủy chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: có Thư mời riêng.

* Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

Thứ sáu 21/6

Sáng 08h00’:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì họp Ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 (Ban Dân vận Thành ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Thành viên Ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

+ Lãnh đạo UBND thành phố;

+ Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thành Đoàn, Hội LHPN, Hội CCB thành phố;

+ Đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường.

* Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

Thứ bảy 22/6

 

Sáng 06h45’:

- Ban Thường vụ Thành ủy dự Lễ phát động “Ngày thứ bảy văn minh” và phối hợp các lực lượng ra quân làm công tác Dân vận năm 2024 (Ban Dân vận Thành ủy chuẩn bị nội dung và thư mời).

* Mời dự: có Thư mời riêng.

* Địa điểm: Khu tái định cư Tân Hiệp – khu phố Tân Phú, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên (đường Nguyễn Tri Phương).

Chủ nhật 23/6

 

Sáng 06h30’:

- Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự Lễ ra quân hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống ma túy – 26/6” năm 2024.

* Địa điểm: Quảng trường thành phố.

*Lưu ý: Lịch làm việc này thay cho thư mời họp và có thể điều chỉnh tùy theo tình hình của tỉnh và thành phố. 


LỊCH KHÁC