Tiêu đề ở đây
  THÀNH PHỐ TÂN UYÊN

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới thành phố Tân Uyên năm 2023

26-06-2024 05:31:28    

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 3334/KH-UBND ngày 06/11/2023 về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới thành phố Tân Uyên năm 2023.


Kế hoạch số 3334/KH-UBND ngày 06/11/2023

CÙNG CHUYÊN MỤC