Tiêu đề ở đây
  THÀNH PHỐ TÂN UYÊN

BỘ MÁY TỔ CHỨC ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ TÂN UYÊN
 

I. THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY

STT Họ và tên Chức vụ
1. Ông Bùi Minh Trí TUV – Bí thư Thành ủy
2. Ông Nguyễn Hữu Trí Phó Bí thư thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố
3. Ông Đoàn Hồng Tươi Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố


II. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA XII

BAN THƯỜNG VỤ 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1. Bùi Minh Trí TUV, Bí thư Thành ủy  
2. Nguyễn Hữu Trí Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố 0918.063.482
3. Đoàn Hồng Tươi Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố 0913.930.961
4. Lê Thị Út UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố 0913.673.639
5. Trần Lê Quan UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy 0913.143.874
6. Đặng Quang Vinh UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy 0983.656.382
7. Nguyễn Thị Kim Liên UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố 0908.884.194
8. Lý Ngọc Phong UVTV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố 0917.282.879
9. Nguyễn Hồng Nguyên UVTV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố 0913.623.574
10. Lâm Minh Sử UVTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố 0935.370.168
11. Hà Tấn Phú UVTV, Trưởng Công an thành phố 0913.950.556
12. Trần Thị Cẩm Tú UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố 0907.557.846
 
BAN CHẤP HÀNH
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
14. Huỳnh Văn Lợi ThUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố 0983.117.399
15. Nguyễn Thị Hải Bình ThUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy 0907.879.644
16. Nguyễn Văn Lành ThUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy 0913.825.423
17. Nguyễn Ngọc Mai ThUV, Chánh Văn phòng Thành ủy  
18. Nguyễn Văn Nam ThUV, Viện Trưởng VKSND Thành phố 0938.207.777
19. Huỳnh Văn Trí ThUV, Chánh án TAND thành phố 0908.135.221
20. Trần Phương Toàn ThUV, Phó Trưởng Công an thành phố  
21. Nguyễn Thành Ơn ThUV, Chính trị viên Ban CHQS thành phố  
22. Trần Văn Đông ThUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 0909.307.905
23. Lê Minh Phương ThUV, Trưởng phòng Kinh tế thành phố  
24. Nguyễn Tấn Lập ThUV, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 0908.505.246
25. Phan Thị Ngọc Hòa ThUV, Trưởng phòng Lao động TB-XH 0926.029.819
26. Nguyễn Tấn Phát ThUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 0918.971.209
27. Nguyễn Hữu Phương ThUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch  
28. Lê Duy Hậu ThUV, Trưởng phòng Quản lý đô thị  
29. Nguyễn Thị Hồng Sen ThUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố 0389.787.087
30. Lưu Thị Tuyết Trinh ThUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố 0972.018.618
31. Dương Ngọc Hằng Nga ThUV, Bí thư Đảng ủy phường Tân Vĩnh Hiệp 0907.241.066
32. Nguyễn Lê Hữu Bảo ThUV, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước Khánh 0979.716.009
33. Phan Chí Nhân ThUV, Chánh thanh tra Thành phố 0976.003.639
34. Châu Văn Khanh ThUV, Bí thư Đảng ủy phường Hội Nghĩa 0903.670.707
35. Đinh Quốc Phú ThUV, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hiệp 0988.240.428
36. Võ Thị Kim Bích ThUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy  
37. Nguyễn Tấn Thy ThUV, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố 0909.769.432
38. Nguyễn Văn Thương ThUV, Bí thư Đảng ủy phường Khánh Bình 0909.301.010
39. Đỗ Thành Phước ThUV, Bí thư phường Thái Hòa 0918.473.954
40. Nguyễn Văn Bình ThUV, Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Phước 0918.930.666
41. Thượng Công Điền ThUV, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tân 0918.545.716


DANH SÁCH TRƯỞNG, PHÓ CƠ QUAN KHỐI ĐẢNG

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
1. Nguyễn Ngọc Mai ThUV – Chánh Văn phòng Thành ủy 0963.939.202
2. Bùi Thị Ngọc Trang Phó Chánh Văn phòng Thành ủy  
3. Ông Nguyễn Công Y Phó Chánh Văn phòng Thành ủy  
BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY
1. Đặng Quang Vinh UVTV – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy 0983.656.382
2. Nguyễn Thị Hải Bình ThUV – Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy 0907.879.644
ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY
1. Trần Lê Quan UVTV – Chủ nhiệm UBKT Thành ủy 0913.143.874
2. Nguyễn Văn Lành ThUV - Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy 0913.825.423
BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY
1. Lê Thị Út UVTV – Trưởng Ban Dân vận Thành ủy 0913.673.639
2. Võ Thị Bảo Xuyên Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy 0908.711.761
3. Võ Thị Kim Bích Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy 0908.711.761
BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY
1. Nguyễn Thị Kim Liên UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy 0908.884.194
2. Lê Bá Quyền Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy 0925.456.879