Giới thiệu

I. THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY

  1. Ông Bùi Minh Trí – TUV – Bí thư Thành ủy

  2. Ông Nguyễn Hữu Trí – Phó Bí thư thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố

  3. Ông Đoàn Hồng Tươi – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố

II. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA XII

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

BAN THƯỜNG VỤ

 

1.         

Bùi Minh Trí

TUV, Bí thư Thành ủy

 

2.         

Nguyễn Hữu Trí

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố

0918.063.482

3.         

Đoàn Hồng Tươi

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố

0913.930.961

4.         

Lê Thị Út

UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố

0913.673.639

5.         

Trần Lê Quan

UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy

0913.143.874

6.         

Đặng Quang Vinh

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

0983.656.382

7.         

Nguyễn Thị Kim Liên

UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố

0908.884.194

8.         

Lý Ngọc Phong

UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

0917.282.879

9.         

Nguyễn Thị Kim Nguyên

UVTV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

0909.649.296

10.      

Nguyễn Hồng Nguyên

UVTV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

0913.623.574

11.      

Lâm Minh Sử

UVTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố

0935.370.168

12.      

Hà Tấn Phú

UVTV, Trưởng Công an thành phố

0913.950.556

13.     

Trần Thị Cẩm Tú

UVTV, Bí thư Đảng ủy phường Uyên Hưng

0907.557.846

BAN CHẤP HÀNH

 

14.      

Huỳnh Văn Lợi

ThUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

0983.117.399

15.      

Nguyễn Thị Hải Bình

ThUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

0907.879.644

16.      

Nguyễn Văn Lành

ThUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy

0913.825.423

17.

 Nguyễn Ngọc Mai

ThUV, Chánh Văn phòng Thành ủy

18.      

Nguyễn Văn Nam

ThUV, Viện Trưởng VKSND Thành xã

0938.207.777

19.      

Huỳnh Văn Trí

ThUV, Chánh án TAND thành phố

0908.135.221

20. 

Trần Phương Toàn

ThUV, Phó Trưởng Công an thành phố

21.      

Nguyễn Thành Ơn

ThUV, Chính trị viên Ban CHQS thành phố

 

22.      

Trần Văn Đông

ThUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

0909.307.905

23.      

Lê Minh Phương

ThUV, Trưởng phòng Kinh tế thành phố

 

24.      

Nguyễn Tấn Lập

ThUV, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

0908.505.246

25.      

Phan Thị Ngọc Hòa

ThUV, Trưởng phòng Lao động TB-XH

0926.029.819

26.      

Nguyễn Tấn Phát

ThUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

0918.971.209

27.      

Nguyễn Hữu Phương

ThUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

 

28.      

Lê Duy Hậu

ThUV, Trưởng phòng Quản lý đô thị

 

29.      

Nguyễn Thị Hồng Sen

ThUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố

0389.787.087

30.      

Lưu Thị Tuyết Trinh

ThUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố

0972.018.618

31.      

Dương Ngọc Hằng Nga

ThUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

0907.241.066

32.      

Nguyễn Lê Hữu Bảo

ThUV, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phước Khánh

0979.716.009

33.      

Phan Chí Nhân

ThUV, Bí thư phường Thái Hòa

0976.003.639

34.      

Châu Văn Khanh

ThUV, Bí thư Đảng ủy phường Hội Nghĩa

0903.670.707

35.      

Đinh Quốc Phú

ThUV, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hiệp

0988.240.428

36.      

Võ Thị Kim Bích

ThUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

 

37.      

Nguyễn Tấn Thy

ThUV, Bí thư Đảng ủy phường Phú Chánh

0909.769.432

38.      

Nguyễn Văn Thương

ThUV, Bí thư Đảng ủy phường Khánh Bình

0909.301.010

39.      

Đỗ Thành Phước

ThUV, Bí thư Đảng ủy phường Tân Vĩnh Hiệp

0918.473.954

40.      

Nguyễn Văn Bình

ThUV, Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Phước

0918.930.666

41.      

Thượng Công Điền

ThUV, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tân

0918.545.716


DANH SÁCH TRƯỞNG, PHÓ CƠ QUAN KHỐI ĐẢNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại di động

VĂN PHÒNG THÀNH ỦY

1.

Nguyễn Ngọc Mai

ThUV – Chánh Văn phòng Thành ủy

0963.939.202

2.

Bùi Thị Ngọc Trang

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

3.

Ông Nguyễn Công Y

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY

1.

Đặng Quang Vinh

UVTV – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

0983.656.382

2.

Nguyễn Thị Hải Bình

ThUV – Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

0907.879.644

ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY

1.

Trần Lê Quan

UVTV – Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

0913.143.874

2.

Nguyễn Văn Lành

ThUV - Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy

0913.825.423

BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY

1.

Lê Thị Út

UVTV – Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

0913.673.639

2.

Phạm Ngọc Dung

Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy

0908.711.761

3.

Võ Thị Kim Bích

Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy

0908.711.761

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

1.

Nguyễn Thị Kim Liên

UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

0908.884.194

2.

Lê Bá Quyền

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

0925.456.879