Tiêu đề ở đây
  THÀNH PHỐ TÂN UYÊN

Tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Tân Uyên

26-06-2024 05:33:36    

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 3561/KH-UBND ngày 15/11/2023 về việc Tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Tân Uyên.


Kế hoạch số 3561/KH-UBND ngày 15/11/2023 về việc Tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Tân Uyên.
Giấy xác nhận quá trình công tác
Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã

CÙNG CHUYÊN MỤC