Tiêu đề ở đây
  THÀNH PHỐ TÂN UYÊN

TỪ NGÀY 01/7/2024 NGƯỜI DÂN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VNEID ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

26-06-2024 05:37:19    

Cổng Dịch vụ công quốc gia vừa có thông báo sau ngày 01/7/2024 các tài khoản định danh điện tử được khởi tạo từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ dừng hoạt động và thay thế bằng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an (VNeID) cung cấp. 

Chi tiết xem tại file đính kèm.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LIÊN KẾT TÀI KHOẢN VỚI VNEID
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT TTHC TỈNH BÌNH DƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC