Tiêu đề ở đây
  THÀNH PHỐ TÂN UYÊN

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số quý IV năm 2023 trên địa bàn thành phố Tân Uyên

26-06-2024 05:13:39    

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 3684/KH-UBND ngày 21/11/2023 về triển khai nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số quý IV năm 2023 trên địa bàn thành phố Tân Uyên.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Tải về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số quý IV năm 2023 trên địa bàn thành phố Tân Uyên


CÙNG CHUYÊN MỤC