Lịch làm việc

THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy (Tuần 12 từ ngày 20/3/2023 đến 25/3/2023)

2023-03-19 13:18:06

Thứ hai 20/3   
Sáng 08h30’:  - Thường trực Thị ủy dự làm việc với Đ/c Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh về dự kiến kế hoạch, chương trình tổ chức Lễ công bố thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương. * Mời dự:+ Đ/c Nguyễn Ngọc Mai, ThUV, Chánh Văn phòng Thị ủy; + Đ/c Nguyễn Tấn Phát, ThUV, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin Thị xã; + Đ/c Mai Linh Thảo, Chánh Văn phòng HĐND – UBND Thị xã; + Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Phó Trưởng phòng Nội vụ Thị xã. * Địa điểm: Phòng họp A – UBND Tỉnh.
Sáng 08h00’:  - Thường trực Thị ủy ủy quyền đ/c Hà Tấn Phú, UVTV, Trưởng Công an Thị xã dự Hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW, ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư; sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. * Địa điểm: Hội trường trực tuyến Công an Tỉnh (TTTTCH cũ).
Sáng 09h00’:  - Thường trực Thị ủy ủy quyền đ/c Lê Thị Út, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Thị xã dự Chương trình Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023) và Liên hoan gặp gỡ các thế hệ cán bộ Đoàn Sông Bé – Bình Dương – Bình Phước qua các thời kỳ. * Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.
Chiều 14h00’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch Thị xã theo Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy (Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã chuẩn bị nội dung). * Mời dự: Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường Phòng Tài chính -  Kế hoạch Thị xã.
Thứ ba 21/3 và Thứ tư 22/3   
Sáng 08h00’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy và Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã tiếp tục dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023. * Cùng dự: Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị Tỉnh.
Sáng 08h00’:  -  Đ/c Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã tiếp tục chủ trì trực tuyến lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023 (điểm cầu cấp huyện). * Cùng dự:+ Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã; + Các đ/c Ủy viên UBKT Thị ủy; + Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thị ủy, Trung tâm Chính trị Thị xã; + Lãnh đạo UBMTTQVN và các Đoàn thể Thị xã; + Bí thư các cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy; + Các đ/c Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ các xã, phường. * Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Thứ năm 23/3 
Sáng 08h00’:  -  Thường trực Thị ủy dự Chương trình họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023). * Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
Chiều 13h30’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND Thị xã theo Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy (Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị nội dung). * Mời dự: Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND Thị xã.
Thứ sáu 24/3   
Sáng 08h00’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy làm việc với Đảng ủy phường Thạnh Phước về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương những tháng đầu năm 2023; những khó khăn, đề xuất kiến nghị (Đảng ủy phường Thạnh Phước chuẩn bị nội dung). * Mời dự: + Lãnh đạo UBND Thị xã; + Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy; + Lãnh đạo các cơ quan: Phòng  Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án, Công an Thị xã, Ban CHQS Thị xã; + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND – UBND Thị xã; chuyên viên Phương dự. * Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Thạnh Phước.
Sáng 08h00’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã dự họp nghe và cho ý kiến về công tác phát triển đảng viên năm 2023 (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung). * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
Sáng 09h00’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã dự họp nghe và cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Hội thảo về cải cách hành chính trong Đảng (Văn phòng Thị ủy chuẩn bị nội dung). * Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.
Chiều 13h30’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn thị xã Tân Uyên. * Địa điểm: Hội trường A – Công an Thị xã.
Chiều 14h00’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND Thị xã quý I/2023 (HĐND Thị xã chuẩn bị nội dung). * Địa điểm: Hội trường C – UBND Thị xã.
Thứ bảy 25/3   
Sáng 09h00’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, TUV, Bí thư Thị ủy dự Chương trình “Bình Dương: Khởi động – Kết nối - Phát triển mới”. * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm Tỉnh.