Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 16 (điều chỉnh) của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 15/4/2024 đến ngày 20/4/2024

2024-04-14 10:30:20

THỨ HAI: 15/4/2024

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Phòng Quản lý đô thị về việc thực hiện thủ tục nâng cấp đô thị loại II (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng Nội vụ, Chi cục Thống kê; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng; C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Ban chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố về công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn (Ban chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố, Trưởng Công an thành phố; Chánh Văn phòng; C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi cơ sở.

4/ 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Lễ Khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều:

1/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thành ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường về Báo cáo tình hình và Kế hoạch thực hiện Đề án khai thác quỹ đất tạo nguồn thu theo Thông báo Kết luận số 45/TB-UBND ngày 20/2/2024 của Chủ tịch UBND Tỉnh ; Phương án đất lâm trường Chiến khu D và Kế hoạch phân loại rác thải tại nguồn (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng TNMT; C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tiếp tục dự các sự kiện của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis Trung Quốc 2024.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

4/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thành phố dự Hội nghị tập huấn, hướng dẫn việc Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 do Thanh tra tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Thanh tra tỉnh, tầng 5, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh.

Tối :

19 giờ 15: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Chương trình bế mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc.

Địa điểm: Sảnh Ballroom, Khách sạn Becamex Thành phố mới.

THỨ BA: 16/4/2024

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Hội nghị quán triệt, triển khai chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2024; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo tiến độ giải phóng mắt bằng các công trình : Đường ĐH 402, đường ĐT 746, đường dẫn Cầu Bạch Đằng 2 và dự án Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai và các dự án khác trên địa bàn thành phố (Trung tâm PTQĐ thành phố, Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự : Lãnh đạo các cơ quan : Phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ thành phố; Lãnh đạo UBND các phường : Hội Nghĩa, Bạch Đằng, Khánh Bình, Thạnh Phước, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, Phú Chánh, Vĩnh Tân; C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thành phố tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

4/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN-MT đi kiểm tra việc chấm dứt hoạt động các cơ sở phế liệu không đảm bảo quy định trên địa bàn (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung, lịch trình kiểm tra).

Mời dự : Lãnh đạo các cơ quan : Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Công an thành phố (Đội cảnh sát PCCC) ; Lãnh đạo các phường có liên quan (do Phòng TNMT chủ động liên hệ mời).

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị Sơ kết 03 năm hoạt động của Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông thành phố (Công an thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Lãnh đạo : Ban an toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Phòng PC08, PV01, Sở GTVT (Thư mời riêng);Thành viên Ban an toàn giao thông thành phố. Xã – phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các xã – phường; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Hội trường Công an thành phố.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi cơ sở.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi khảo sát thực tế các chủ thể OCOP trên địa bàn xã Bạch Đằng về việc cấp mã vùng trồng (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế, UBND xã Bạch Đằng.

Địa điểm: Tập trung tại UBND xã Bạch Đằng.

4/ 14 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TNMT dự họp Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh về việc xem xét điều chỉnh diện tích đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Khôi theo Giấy mời số 670/GM-VPĐKĐĐ tỉnh ngày 12/4/2024.

Địa điểm: Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh, tầng 5, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh.

THỨ TƯ: 17/4/2024 

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 và Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới (Công an thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Công an thành phố.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên làm việc với Công ty Điện lực Bình Dương, Ban QLDA Lưới điện Miền Nam về công tác giải phóng mặt bằng các công trình điện (Công ty Điện lực Bình Dương, Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Lãnh đạo các cơ quan : Ban QLDA Lưới điện Miền Nam, Công ty Điện lực Bình Dương, Ban QLDA Điện Miền Nam (Thư mời riêng), Trung tâm PTQĐ thành phố, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; UBND các phường: Thạnh Phước, Thái Hòa, Vĩnh Tân; Chánh Văn phòng, C/v Đức, Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường ĐH 403 (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Lãnh đạo các cơ quan : Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Thư mời riêng), Trung tâm PTQĐ thành phố, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT; UBND phường Tân Phước Khánh; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp UBND tỉnh về việc rà soát, báo cáo giải trình Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

5/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Công an thành phố dự họp Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh về khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Phòng QLĐT, Công an thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng QLĐT.

Địa điểm: Hội trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tầng 20B, Trung tâm hành chính tỉnh.

6/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN-MT đi kiểm tra việc chấm dứt hoạt động các cơ sở phế liệu không đảm bảo quy định trên địa bàn (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung, lịch trình kiểm tra).

Mời dự : Lãnh đạo các cơ quan : Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Công an thành phố (Đội cảnh sát PCCC) ; Lãnh đạo các phường có liên quan (do Phòng TNMT chủ động liên hệ mời).

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

7/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT dự họp Ban QLDA chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh về việc nghiệm thu khối lượng thi công xây lắp hoàn thành (Đợt 1) Gói thầu Thi công xây dựng số 2A và Gói thầu Thi công xây dựng số 2B thuộc dự án Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai (Theo Giấy mời số 52/GM-BQL ngày 12/4/2024 và Giấy mời số 53/GM-BQL ngày 12/4/2024 của Ban QLDA chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh).

Mời dự : Lãnh đạo Phòng Kinh tế.

Địa điểm: Ban Chỉ huy công trường Gói thầu số 2A, đường Phú Chánh 28, phường Phú Chánh sau đó đến đường Tân Hiệp 20, phường Tân Hiệp.

8/ 09 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng GDĐT dự họp Sở GDĐT về việc xem xét nội dung xin khảo sát và lắp đặt máy bán hàng tự động tại các trường học trên địa bàn tỉnh của Công ty Cổ phần Công nghệ Bamboo.

Địa điểm: Phòng họp Sở GDĐT, tầng 10, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động, Thành đoàn (Thư mời riêng), Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo, Phòng TCKH, Phòng GDĐT, Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT, Trung tâm Y tế, Xí nghiệp CTCC; Lãnh đạo UBND các xã – phường; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh. 

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với các cơ quan về việc thực hiện lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Khu phố 3 phường Uyên Hưng (Phòng QLĐT, Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố; Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng; C/v Đức, Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thành phố.

THỨ NĂM: 18/4/2024 

Sáng :

1/ 07 giờ 30: Nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch).

2/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ Dâng hương tưởng niệm Giỗ Tổ Vua Hùng năm Giáp Thìn 2024 tại Đền thờ Hùng Vương, phường Tân Phước Khánh.

Mời dự: Thành viên Ban tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố Tân Uyên theo Quyết định số 6373/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 của UBND thành phố; Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND 12 xã phường.

Địa điểm: Đền thờ Hùng Vương, khuôn viên Di tích lịch sử văn hóa Đình Thần Bưng Cù Tân Phước Khánh, đường Võ Thị Sáu (ĐH 402), phường Tân Phước Khánh.

THỨ SÁU: 19/4/2024 

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang thành phố Tân Uyên giai đoạn 2019 – 2024 (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp UBND tỉnh thông qua Đề án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn năm 2024-2025 và định hướng đến năm 2030 (Phòng TN-MT, Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng TNMT.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3/ 08 giờ 00: Đại hội thành lập Hội Luật gia thành phố Tân Uyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 – 2029. 

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã-phường (có Thư mời riêng) ; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp HĐTĐ quy hoạch thành phố thông qua dự thảo Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Thái Hòa (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Sở NN&PTNT, Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh (Thư mời riêng); Thường trực HĐND, Ban KTXD HĐND thành phố ; Thành viên UBND thành phố ; Lãnh đạo các cơ quan: Chi cục Thống kê, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND phường Thái Hòa; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng; Đại diện đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thành phố.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp HĐTĐ quy hoạch thành phố thông qua dự thảo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Siêu thị, Chợ, Khu nhà ở Thương mại Công ty TNHH Quang Vinh, phường Hội Nghĩa (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở TN-MT, Sở Công thương, Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Công an thành phố, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND phường Hội Nghĩa; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng; Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thành phố.

THỨ BẢY: 20/4/2024 

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự khai mạc Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” thành phố Tân Uyên năm 2024 (Công an thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Công an thành phố và Chỉ huy đội cảnh sát Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an thành phố ;đại diện Lãnh đạo các cơ quan : Thành đoàn, Phòng Tài chính - kế hoạch, Trung tâm VH-TT&TT, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Y tế thành phố, Điện lực Tân Uyên; Lãnh đạo UBND và Chỉ huy Công an 12 xã phường.

Địa điểm: Đường N2, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình.

 

                       Thông báo này thay thư mời họp.