Thông tin báo chí

Thông tin chi tiết

2024-03-26 10:20:11

Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên ban hành Thông cáo báo chí Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên (01/4/2014 - 01/4/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 
Chi tiết xem tại file đính kèm.

Thông tin chi tiết

2024-03-25 08:30:15

Thành phố Tân Uyên tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập thị xã  (nay là thành phố) Tân Uyên (01/4/2014 - 01/4/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Chi tiết thông tin xem tại file đính kèm.