Tin thông báo

Kết quả thi vòng 1 - Kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Tân Uyên

2024-03-20 14:25:38

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố ban hành Thông báo số 06/TB-HĐTD ngày 20/3/2024 về Kết quả thi vòng 1 - Kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Tân Uyên.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Tải về Kết quả thi vòng 1 - Kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Tân Uyên