Lịch làm việc

THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy (Tuần 13 từ ngày 25/3/2024 đến 29/3/2024)

2024-03-24 10:39:01

 Thứ hai 25/3

Sáng 09h30’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm việc với Đảng ủy xã Thạnh Hội về việc thực hiện mô hình “Đường cờ xã Thạnh Hội” (Đảng ủy xã Thạnh Hội chuẩn bị nội dung). * Mời dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng Thành ủy; Phòng VHTT thành phố; UBMTTQ thành phố. * Địa điểm: Hội trường Đảng ủy xã Thạnh Hội.

Thứ ba 26/3

 Sáng 08h00’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị quý I năm 2024 của Đảng ủy phường Tân Vĩnh Hiệp. * Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy. * Địa điểm: Phòng họp 3 -  Đảng ủy phường Tân Vĩnh Hiệp.

Chiều 14h00 – 15h30’:  - Ban Thường vụ Thành ủy họp nghe UBND thành phố báo cáo một số nội dung (UBND thành phố chuẩn bị nội dung). * Mời dự: + Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; + Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND – UBND thành phố. * Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

Chiều 15h30 – 16h00’:  - Ban Thường vụ Thành ủy duyệt phim tư liệu và clip phóng sự phục vụ Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên (UBND thành phố chuẩn bị nội dung). * Mời dự: + Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; + Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Thành ủy, Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT, Văn phòng HĐND – UBND thành phố. * Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

Thứ tư 27/3

Sáng 08h00’:  - Thường trực Thành ủy dự Hội nghị lần thứ 33 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (mở rộng). * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

Chiều 14h00’ – 15h30’:  - Giao ban Thường trực Thành ủy. * Mời dự: + Đ/c Lý Ngọc Phong, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; + Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND – UBND thành phố; chuyên viên Giang dự. * Địa điểm: Hội trường C - Thành ủy.

Chiều 15h30 -  16h30:  - Thường trực Thành ủy đi khảo sát thực tế công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên (01/4/2014 – 01/4/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. * Mời dự:+ Đ/c Nguyễn Thị Kim Liên, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; + Lãnh đạo UBND thành phố; + Thủ trưởng các cơ quan: Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT, Công an, Ban CHQS, Phòng TNMT, Trung tâm Y tế, Xí nghiệp CTCC, Văn phòng HĐND – UBND thành phố, Thành Đoàn; + Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy. * Địa điểm: Quảng trường thành phố Tân Uyên.

Thứ năm 28/3

Sáng 07h30’:  - Ban Thường vụ Thành ủy dự khai mạc triển lãm về thành tựu Kinh tế - Văn hóa xã hội, Quốc phòng - An ninh 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên (01/4/2014 - 01/4/2024).  * Địa điểm: Quảng trường thành phố Tân Uyên.

Sáng 08h00’:  - Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Chuyên đề năm 2024 cho 50% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối cơ quan thành phố. * Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

Chiều 14h00’:  - Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Chuyên đề năm 2024 cho 50% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối cơ quan thành phố (còn lại). * Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

Thứ sáu 29/3

Sáng 06h30’:  - Ban Thường vụ Thành ủy dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố (Thông báo số 122-TB/UBND, ngày 21/3/2024 của UBND thành phố). * Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Chiều 17h30’:  - Ban Thường vụ Thành ủy dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên (01/4/2014 – 01/4/2024) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. * Mời dự: có Thư mời riêng. * Địa điểm: Quảng trường thành phố Tân Uyên.

*Lưu ý: Lịch làm việc này thay cho thư mời họp và có thể điều chỉnh tùy theo tình hình của tỉnh và thành phố.