Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 17 (điều chỉnh) của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 22/4/2024 đến ngày 26/4/2024

2024-04-21 09:33:20

THỨ HAI: 22/4/2024

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Ban Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự thành phố (Chi cục thi hành án dân sự thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Ban Lãnh đạoChi cục thi hành án dân sự thành phố; Chánh Văn phòng, C/v Phượng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi kiểm tra thực tế vị trí xin chuyển mục đích sử dụng đất để trả lời đơn cho bà Nguyễn Thị Kim Loan (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự : Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, UBND phường Phú Chánh; C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Phú Chánh.

3/ 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi kiểm tra thực tế các cơ sở phế liệu trên địa bàn (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung, lịch trình kiểm tra) – Cả ngày.

Mời dự : Lãnh đạo các cơ quan : Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Công an thành phố (Đội cảnh sát PCCC); Lãnh đạo UBND các phường : Phú Chánh, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Phước Khánh; C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Phú Chánh.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi khảo sát các trường hợp đề nghị cấp phép xây dựng dọc tuyến đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Lãnh đạo Phòng QLĐT.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp triển khai Kế hoạch số 1572/KH-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về tổ chức thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin về người lao động thực hiện mô hình 15 trên địa bàn tỉnh (Phòng Lao động TBXH chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Lãnh đạo các cơ quan: Thành đoàn, Liên đoàn lao động (Thư mời riêng), Phòng Lao động TBXH, Công an thành phố, Phòng TCKH, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm VHTT&TT ; Lãnh đạo UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Oanh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin dự họp UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội mùa trái chín.

Mời dự:Lãnh đạo Phòng Kinh tế.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

THỨ BA: 23/4/2024

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với các cơ quan về việc xác nhận các trường hợp đất tái định cư không còn phát sinh tại dự án Khu dân cư và Thương mại Tân Phước Khánh (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương,Ban cai quản Họ đạo cao Đài Tân Phước Khánh  (Thư mời riêng), Phòng TCKH, Phòng TNMT, Phòng QLĐT; Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh; Chánh Văn phòng, C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Trưởng Ban KTXH Ngô Văn Thảo họp Hội đồng thẩm định dự toán hạng mục: Triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thành phố Tân Uyên (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố (Thư mời riêng); Thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của UBND thành phố; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Bình, C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Lễ trao tặng cờ và khánh thành “Đường cờ Tổ quốc” trên địa bàn xã Thạnh Hội.

Địa điểm: Trụ sở UBND xã Thạnh Hội.

5/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi kiểm tra thực tế các cơ sở phế liệu trên địa bàn (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung, lịch trình kiểm tra) – Cả ngày.

Mời dự : Lãnh đạo các cơ quan : Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Công an thành phố (Đội cảnh sát PCCC) ; Lãnh đạo UBND các phường : Uyên Hưng, Khánh Bình, Thái Hòa; C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Uyên Hưng.

6/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thành phố tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

7/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TCKH dự họp Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Hội trường A, Tầng 15B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với các cơ quan về việc giải quyết kiến nghị của Tu hội Nữ tử Bác ái Vinh Sơn liên quan đến phương án xử lý khu đất điều trị bệnh Phong Bến Sắn theo Văn bản số 1694/UBND-KT ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh (Phòng Nội vụ, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tu hội Nữ tử Bác ái Vinh Sơn, Khu trại phong Bến Sắn – Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (Thư mời riêng), Phòng Nội vụ, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Phòng Y tế; Chủ tịch UBND phường Khánh Bình; Chánh Văn phòng, C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ thành phố. 

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi khảo sát thực tế các chủ thể OCOP trên địa bàn xã Thạnh Hội về việc cấp mã vùng trồng (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế, UBND xã Thạnh Hội.

Địa điểm: Tập trung tại UBND xã Thạnh Hội.

THỨ TƯ: 24/4/2024 

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp giao ban Khối Nội chính quý I/2024.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên tham gia cùng Thanh tra tỉnh khảo sát thực tế thửa đất số 242, tờ bản đồ số 21, khu phố Khánh Thạnh, phường Tân Phước Khánh ; việc xác định vị trí, đơn giá bồi thường đối với phần đất bị thu hồi của ông Lý Đức thuộc tuyến đường ĐH 403  (Phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

Mời dự : Lãnh đạo các cơ quan Trung tâm PTQĐ tỉnh, Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Thanh tra thành phố; Lãnh đạo UBND phường Tân Phước Khánh ; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Tân Phước Khánh.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Phòng QLĐT về việc lập Đề án đề nghị công nhận thành phố Tân Uyên là đô thị loại II.

Mời dự : Lãnh đạo Phòng QLĐT.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

4/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị Đổi mới sáng tạo với Tài sản trí tuệ theo Văn bản số 353/SKHCN-QLCn&ĐMST ngày 15/4/2024 của Sở KH&CN.

Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp – số 28 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến về chương trình, kịch bản, văn kiện, phương án nhân sự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thành ủy về chương trình, kịch bản, văn kiện, phương án nhân sự Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Tân Uyên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy.

3/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thành ủy về việc tổ chức Đại hội “Cựu chiến binh gương mẫu” thành phố Tân Uyên, giai đoạn 2019 – 2024.

Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy.

4/ 16 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thành ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy.

5/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp thông qua Kế hoạch phân loại rác tại nguồn (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự : Lãnh đạo các cơ quan : UBMTTQVN thành phố, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội LHPN, Thành đoàn (Thư mời riêng), Công an thành phố, Phòng TN-MT, Phòng Kinh tế, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng GD-ĐT, Phòng Y tế, Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT, Xí nghiệp CTCC, Trung tâm Y tế; Lãnh đạo UBND các xã, phường; các đơn vị thu gom rác (do phòng TNMT mời) ; Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

THỨ NĂM: 25/4/2024 

Sáng :

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Tân Uyên – Vòng 2 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Nội vụ; Thành viên các Ban giúp việc: Ban coi thi, Ban giám sát kỳ thi và Tổ in sao đề thi; Tổ an ninh, Tổ y tế và Tổ thư ký Hội đồng.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

2/ 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ công bố Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương; đón nhận Huân chương lao động Hạng nhất.

Địa điểm: Quảng trường thị xã Bến Cát, đường 30/4, khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp HĐBT thông qua phương án bồi thường công trình Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài liệt sĩ Tân Phước Khánh (Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Thành phần Hội đồng theo Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 và  Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của UBND thành phố, Chánh Văn phòng, C/v Đức, Hùng Anh

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

4/ 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo tiến độ tham mưu việc đầu tư xây dựng công trình: Khu vực chờ xe phục vụ trường Mầm non và Trung tâm Văn hóa xã Thạnh Hội (Phòng Tài chính Kế hoạch chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Phòng GD-ĐT, Phòng VHTT, Ban QLDA ĐTKV thành phố, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm PTQĐ thành phố; Lãnh đạo UBND xã Thạnh Hội, Chánh Văn phòng, C/v Đức, Hùng Anh

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

5/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tham gia cùng đ/c Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà chiến sỹ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn phường Tân Hiệp (UBND phường Tân Hiệp phối hợp với UBMTTQVN thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự : Đại diện Lãnh đạo các cơ quan : UBMTTQVN thành phố, Hội Cựu chiến binh, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng Lao động TBXH, Ngân hàng NN&PTNT Tân Uyên ; Lãnh đạo UBND phường Tân Hiệp ; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Tân Hiệp.

Chiều :

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát động thu gom thiết bị điện tử thông minh - trao tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia chuyển đổi số cộng đồng (Thành đoàn chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Thành viên Ban Tổ chức triển khai hoạt động Đội, Tổ, nhóm Thanh niên tình nguyện tham gia chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND thành phố; Chủ tịch UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Tuyền.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo các trường hợp sẽ thực hiện cưỡng chế do không chấp hành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các dự án trên địa bàn thành phố (đường dẫn Cầu Bạch Đằng 2 và dự án Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai) – Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Trung tâm PTQĐ thành phố, Phòng TNMT, Thanh tra, Phòng Tư pháp, UBND các xã-phường: Vĩnh Tân, Phú chánh, Bạch Đằng, Chánh Văn phòng, C/v Đức, Hùng Anh

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

3/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo trường hợp tách thửa đất tại Khu dân cư Vị Hảo và lô Y1, Z1, Z2 khu dân cư Biconsi (Phòng TNMT, Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố; Lãnh đạo UBND phường Thái Hòa, Uyên Hưng; Chánh Văn phòng, C/v Đức, Hùng Anh, Phượng.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

4/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp phiên họp UBND tỉnh lần thứ 59.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 26/4/2024 

Sáng:

1/ 06 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố nhân Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Mời dự: Thành phần tham dự theo Thông báo số 201/TB-UBND ngày 19/4/2024 của UBND thành phố.

Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, phường Khánh Bình.

2/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ đón nhận Trường mầm non Thạnh Phước đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, đạt kiểm định chất lượng mức độ 2.

Địa điểm: Trường mầm non Thạnh Phước, khu phố Dư Khánh, phường Thạnh Phước.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi khảo sát thực tế việc đề xuất phương án thoát nước khu vực Vĩnh Tân 21, phường Vĩnh Tân (Phòng TNMT, Phòng QLĐT, UBND phường Vĩnh Tân chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố; Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân; C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Vĩnh Tân.

4/ 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp xem xét việc đề xuất phương án thoát nước khu vực Vĩnh Tân 21, phường Vĩnh Tân (Phòng TNMT, Phòng QLĐT, UBND phường Vĩnh Tân chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố; Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

5/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp Ban giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Tân Uyên lần V năm 2024 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự : Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp(Thư mời riêng) ; Lãnh đạo các cơ quan : Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng TN&MT, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 07/03/2024 của HĐBC SPCNNTTB UBND thành phố Tân Uyên; Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Trường.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

6/ 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Tân Uyên lần V năm 2024 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự : Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp(Thư mời riêng) ; Lãnh đạo các cơ quan : Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng TN&MT, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 01/03/2024 của UBND thành phố Tân Uyên; Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Trường.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

7/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thành phố dự khai mạc Hội nghị tập huấn triển khai, phổ biến các văn bản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Thường trực HĐND thành phố ; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố ; Trưởng ban Thanh tra nhân dân cơ quan ; Cán bộ được phân công phụ trách công tác tổ chức, cán bộ ; công tác phòng, chống tham nhũng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố. Xã – phường : Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng ban Thanh tra nhân dân và Cán bộ được phân công phụ trách công tác tổ chức, cán bộ ; công tác phòng, chống tham nhũng các xã – phường; Lãnh đạo UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Hội trường HĐND  – UBND thành phố.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị công bố Chỉ số cảicách hành chính năm 2023 của các sở, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBNDxã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính(SIPAS); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự : Trưởng Phòng Nội vụ ; Chủ tịch UBND các xã – phường.

Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường về Báo cáo tình hình và Kế hoạch thực hiện Đề án khai thác quỹ đất tạo nguồn thu theo Thông báo Kết luận số 45/TB-UBND ngày 20/2/2024 của Chủ tịch UBND Tỉnh (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Trung tâm PTQĐ thành phố; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

                       Thông báo này thay thư mời họp.