Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 15 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024

2024-04-07 10:23:36

THỨ HAI: 08/4/2024

Sáng:

1/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị giao ban Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 và thành phố Thông minh tỉnh.

Mời dự :Thủ trưởng các cơ quan : UBMTTQVN thành phố, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, Liên đoàn lao động, Thành đoàn (Thư mời riêng) ; Thủ trưởng 12 cơ quan trực thuộc UBND thành phố, Công an thành phố; Thành viên Tổ đánh giá Bộ chỉ số 766 thành phố, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Y tế, Trung tâm Viễn thông, Bưu điện, Chi cục thuế Khu vực Tân Uyên; Chủ tịch UBND các xã – phường ; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Hồng Đức, Trinh, Uyên, Thịnh.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

2/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe báo cáo việc tổ chức các hoạt động dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố năm 2024 (Trung tâm VHTT&TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Liên đoàn lao động thành phố, Thành đoàn (Thư mời riêng); Công an thành phố, Phòng VHTT, Phòng TCKH, Phòng Lao động TBXH, Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm VHTT&TT, Trung tâm Y tế, Xí nghiệp CTCC; Lãnh đạo UBND các xã – phường; Chánh Văn phòng, C/v Tuyền.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi cơ sở.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng bồi thường công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 746 từ ngã ba Tân Thành đi ngã ba Hội Nghĩa; Công trình Xây dựng đường dẫn vào cầu phía Bình Dương thuộc dự án Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 4757/QĐ-UBND ngày 29/7/2022, Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 03/2/2021; Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 30/01/2024; Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên làm việc với Chủ đầu tư Cảng Thạnh Phước (Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương) về việc bố trí đất Tái định cư (Phòng TN-MT, Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương (Thư mời riêng); Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND phường Thạnh Phước; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường về Báo cáo tình hình và Kế hoạch thực hiện Đề án khai thác quỹ đất tạo nguồn thu theo Thông báo Kết luận số 45/TB-UBND ngày 20/2/2024 của Chủ tịch UBND Tỉnh ; Phương án đất lâm trường Chiến khu D và Kế hoạch phân loại rác thải tại nguồn (Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng TNMT; C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với các cơ quan về việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phòng Kinh tế, hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo; Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thành phố.

4/ 14 giờ 00:Trưởng Ban KTXH Ngô Văn Thảo cùng Đoàn Giám sát của Ban KTXH giám sát công tác quản lý nhà nước về tình hình hoạt động của các cơ sở bán trú – ôn tập và các nhóm trẻ ngoài công lập trên địa bàn phường Hội Nghĩa.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Phòng Y tế, Phòng GDĐT, Trung tâm Y tế, Công an thành phố (Đội Cảnh sát PCCC), Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Trung tâm VHTT&TT (đưa tin); đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban KTXH HĐND phường Hội Nghĩa.

Địa điểm: 13 giờ 15, tập trung tại UBND thành phố để cùng đi.

THỨ BA: 09/4/2024

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND thành phố tiếp và làm việc với Đoàn công tác của HĐND tỉnh về việc triển khai Cơ sở dữ liệu HĐND các cấp tỉnh Bình Dương (đại biểu tham dự mang theo Laptop để cập nhật dữ liệu).

Mời dự : Đại diện Thường trực HĐND các xã – phường và cán bộ, công chức trực tiếp phụ trách cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu HĐND các xã – phường; Chánh Văn phòng, C/v Thủy, Thịnh.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030 do Tỉnh ủy tổ chức (Từ ngày 09/4/2024-11/4/2024).

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với các cơ quan về việc lập Quy hoạch phân khu 02 xã Bạch Đằng và Thạnh Hội (Phòng QLĐT, UBND xã Bạch Đằng và Thạnh Hội chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chung xã Bạch Đằng và Thạnh Hội (Phòng QLĐT, UBND xã Bạch Đằng và Thạnh Hội mời); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TCKH; Lãnh đạo UBND các xã: Bạch Đằng, Thạnh Hội; Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Liên danh Becamex –IJC – Đèo Cả - HHV về việc đấu nối các tuyến đường nhánh với đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành (Phòng QLĐT, UBND các phường Tân Phước Khánh, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân chuẩn bị nội dung theo Văn bản số 274/2024/CV/IDC-DT ngày 28/3/2024 của Liên danh Becamex –IJC – Đèo Cả - HHV).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Phòng Kinh tế, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND các phường: Tân Phước Khánh, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân ; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 14 giờ 00:Trưởng Ban KTXH Ngô Văn Thảo cùng Đoàn Giám sát của Ban KTXH giám sát Phòng GDĐT về công tác quản lý nhà nước về tình hình hoạt động của các cơ sở bán trú – ôn tập và các nhóm trẻ ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Phòng Y tế, Phòng GDĐT, Trung tâm Y tế, Công an thành phố (Đội Cảnh sát PCCC), Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Trung tâm VHTT&TT (đưa tin); Đại diện Lãnh đạo UBND các phường : Hội Nghĩa, Thái Hoà, Vĩnh Tân, Tân Hiệp; C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường Phòng GDĐT.

THỨ TƯ: 10/4/2024 

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, 02 Ban HĐND dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Tân Uyên lần thứ 17 khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 08 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch dự họp Sở Tài chính về quy hoạch sử dụng đất đối với phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng TNMT.

Địa điểm: Phòng họp 3 – Sở Tài chính (Tầng 2, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Sở GTVT, Tổng Công ty Becamex IDC về việc mở dải phân cách giữa trên đường ĐT 746 và đường ĐT 747a (đoạn qua địa bàn phường Hội Nghĩa); bố trí đèn rẽ trái tại ngã tư Nhà thờ (đường ĐT 746) và ngã tư cây xăng Thống Nhất (đường ĐT 747b); tiến độ lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (phần xây dựng tuyến cống thoát nước ngang tại vị trí Km7+67 trên đường ĐT 747B (điểm đầu giáp ĐT 747B đến giáp mương Đầu Cùng)) (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo: Sở GTVT, Tổng Công ty Becamex IDC (Thư mời riêng), Phòng QLĐT, Công an thành phố, Phòng TCKH, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố ; Chủ tịch UBND các phường: Khánh Bình, Tân Hiệp, Hội Nghĩa, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng; C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thành phố.

THỨ NĂM: 11/4/2024 

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Hội nghị trực tuyến (điểm cầu thành phố) về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát do Tỉnh ủy tổ chức; Chánh Văn phòng dự (cả ngày).

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 09 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trường đại học Kinh tế Quốc dân về đời sống, lao động, việc làm của người lao động di cư và chính sách liên quan tới người di cư theo Văn bản số 4571/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 04/4/2024 của Sở Lao động TBXH tỉnh.

Tối :

19 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, hai Ban HĐND thành phố dự Liên hoan Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố năm 2024.

Mời dự: Thư mời riêng; Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN các xã, phường; Lãnh đạo Văn phòng, C/v Tổng hợp.

Địa điểm: Quảng trường thành phố.

THỨ SÁU: 12/4/2024 

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, hai Ban HĐND thành phố tham gia Đoàn đại biểu HĐND thành phố đi học tập, trao đổi kinh nghiệm năm 2024.

2/ 08 giờ 00: Hội nghị trực tuyến (điểm cầu thành phố) về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát do Tỉnh ủy tổ chức; Chánh Văn phòng dự (cả ngày).

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

Chiều:

14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Hội nghị giao ban trựctuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2024 (theo Công văn số 194/UB-PAngày 26/3/2024 của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài)

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

                       Thông báo này thay thư mời họp.