Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 14 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 01/4/2024 đến ngày 06/4/2024

2024-03-31 11:03:37

THỨ HAI: 01/4/2024

Sáng:

1/ 07 giờ 20: Chào cờ.

2/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự trao quyết định công tác cán bộ.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

3/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Bắc Tân Uyên (01/4/2014 – 01/4/2024).

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị huyện Bắc Tân Uyên (khuôn viên Trụ sở Huyện ủy, khu phố 5, thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên).

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong đi cơ sở.

5/ 09 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ thành phố dự họp Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông tỉnh về khó khăn vướng mắc đơn giá bồi tường, hỗ trợ tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 746 đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa theo Giấy mời số 42/GM-QLDA ngày 27/3/2024 của Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông tỉnh 

Mời dự:Lãnh đạo Phòng TN-MT.   

Địa điểm: Văn phòng Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông tỉnh (tầng 12B, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, hai Ban HĐND dự Hội nghị nghe thông tin thời sự trong nước và quốc tế quý I năm 2024; Lãnh đạo Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

THỨ BA: 02/4/2024

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

2/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe báo cáo việc tổ chức các hoạt động dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố năm 2024 (Trung tâm VHTT&TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Liên đoàn lao động thành phố, Thành đoàn (Thư mời riêng); Phòng VHTT, Phòng TCKH, Trung tâm VHTT&TT, Phòng Lao động TBXH, UBND các xã – phường; Chánh Văn phòng, C/v Tuyền.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe Phòng Lao động TBXH, Trung tâm Chính trị báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ công ích trên địa bàn năm 2024 (Phòng Lao động TBXH, Trung tâm Chính trị, Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại Sài Gòn DCD (đơn vị tư vấn đấu thầu), Đơn vị dự thầu (do Phòng Lao động TBXH, Trung tâm Chính trị mời); Thủ trưởng các cơ quan: Trung tâm Chính trị thành phố, Phòng TCKH, Phòng LĐ-TB&XH, Xí nghiệp CTCC, Kho bạc nhà nước Tân Uyên; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo việc rà soát tiến độ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý quỹ đất công (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung; Phòng QLĐT chuẩn bị các nội dung về việc thẩm định Báo cáo KTKT, Phòng TCKH chuẩn bị các nội dung về việc thẩm định KHLCNT các công trình hàng rào khu đất công).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Ban chỉ Huy Quân sự, Phòng TCKH, Phòng GDĐT, Phòng Lao động TB&XH, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, đại diện Lãnh đạo UBND các xã - phường: Uyên Hưng, Khánh Bình, Tân Phước Khánh, Phú Chánh, Bạch Đằng, Thạnh Hội; C/v Đức, Hùng Anh

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

5/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Phòng QLĐT về việc thực hiện quản lý bến khách ngang sông, bến thủy nội địa (theo Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh); quản lý, sử dụng và khai thác trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (theo Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh) – Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo Sở GTVT (Thư mời riêng) ; Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Công an thành phố, Phòng TCKH; Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng. C/v Trường.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

6/ 08 giờ 00:Trưởng Ban KTXH Ngô Văn Thảo cùng Đoàn Giám sát của Ban KTXH giám sát công tác quản lý nhà nước về tình hình hoạt động của các cơ sở bán trú – ôn tập và các nhóm trẻ ngoài công lập trên địa bàn phường Vĩnh Tân.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Phòng Y tế, Phòng GDĐT, Trung tâm Y tế, Công an thành phố (Đội Cảnh sát PCCC), Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Trung tâm VHTT&TT (đưa tin); đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban KTXH HĐND phường Vĩnh Tân

Địa điểm: 07 giờ 15, tập trung tại UBND thành phố để cùng đi.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp UBND thành phố lần thứ 8 thông qua Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách và báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công quý I, nhiệm vụ quý II /2024 tài liệu được gửi qua phần mềm Ecabinet.

Tại phòng họp trực tuyến thành phố (Hội trường A – UBND thành phố): Thường trực HĐND, hai Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, Đội Thanh tra xây dựng số 5 – Sở Xây dựng (Thư mời riêng); Thành viên UBND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Ban QLDA ĐTXDKV, Kho bạc, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thống kê, Trung tâm VHTT&TT, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm Viễn thông, Bưu điện, Ngân hàng NN&PTNT, Phòng Giao dịch NHCSXH thành phố, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Trạm Chăn nuôi – Thú y, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, Đội QLTT số 4, Xí nghiệp CTCC; Lãnh đạo Văn phòng, các Chuyên viên tổng hợp dự.

Tại phòng họp trực tuyến các xã – phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và các thành phần có liên quan; Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn (do UBND các xã – phường mời).

THỨ TƯ: 03/4/2024 

Sáng:

09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng thẩm định giá đất và Hội đồng bồi thường các dự án thông qua quy chế làm việc (điều chỉnh) – Phòng TCKH, Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố (Thư mời riêng); Ban KTXH HĐND thành phố, Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Phòng Lao động TB-XH, Trung tâm PTQĐ thành phố, Phòng QLĐT, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, Chi cục thuế Khu vực thành phố; UBND các xã-phường; Chánh Văn phòng, C/v Đức, Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

Chiều:

1/ 15 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài chính báo cáo việc xây dựng dự thảo Quyết định quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng đầu tư xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh (Phòng TCKH liên hệ Sở Tài chính chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng TCKH.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh. 

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, hai Ban HĐND thành phố họp về việc giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố (Phòng TCKH Nghĩa chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND thành phố; Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBKT thành ủy, Phòng TCKH, Thanh tra, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố, Trung tâm PTQĐ thành phố; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng; C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo việc rà soát tiến độ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý quỹ đất công (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung; Phòng QLĐT chuẩn bị các nội dung về việc thẩm định Báo cáo KTKT, Phòng TCKH chuẩn bị các nội dung về việc thẩm định KHLCNT các công trình hàng rào khu đất công).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng TN-MT; đại diện Lãnh đạo UBND các phường: Vĩnh Tân, Thạnh Phước,  Thái Hòa, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa; C/v Đức, Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

4/ 14 giờ 00:Ủy quyền Phòng Lao động TBXH dự họp UBND tỉnh nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Phòng Lao động TBXH chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp C – UBND tỉnh. 

THỨ NĂM: 04/4/2024 

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp Ban Thường vụ Thành ủy thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024(Văn phòng HĐND và UBND chuẩn bị nội dung); Báo cáo ước thực hiện thu – chi ngân sách và Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024 (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thành ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

3/ 08 giờ 00:Trưởng Ban KTXH Ngô Văn Thảo cùng Đoàn Giám sát của Ban KTXH giám sát công tác quản lý nhà nước về tình hình hoạt động của các cơ sở bán trú – ôn tập và các nhóm trẻ ngoài công lập trên địa bàn phường Tập Hiệp.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Phòng Y tế, Phòng GDĐT, Trung tâm Y tế, Công an thành phố (Đội Cảnh sát PCCC), Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Trung tâm VHTT&TT (đưa tin); đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban KTXH HĐND phường Tân Hiệp.

Địa điểm: 07 giờ 15, tập trung tại UBND thành phố để cùng đi.

Chiều :

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp HĐTĐ quy hoạch thành phố thông qua dự thảo Quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (Quy hoạch tổng mặt bằng) công trình Trường Tiểu học Tân Vĩnh Hiệp B (Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở TN-MT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Công an thành phố, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Phòng TCKH,  Phòng Giáo dục và Đào tạo, Điện lực Tân Uyên, Trường Tiểu học Tân Vĩnh Hiệp B; Chủ tịch UBND phường Tân Vĩnh Hiệp; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng; Đại diện đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố mời).

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thành phố.

2/ 15 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt về ý tưởng quy hoạch Khu đô thị mới, thương mại, dịch vụ tại phường Vĩnh Tân (Phòng QLĐT, Phòng TNMT chuẩn bị các nội dung có liên quan về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất).

Mời dự: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Thư mời riêng). Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng Kinh tế, Điện lực Tân Uyên; Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố. 

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong,Trưởng Ban KTXH Ngô Văn Thảo, Trưởng Ban Pháp chế Huỳnh Văn Diên dự Tọa đàm lấy ý kiến hoàn thiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Dương trong giai đoạn mới”.

Mời dự: Tổ trưởng Tổ đại biểu số 8 và Tổ phó Tổ đại biểu số 5 – HĐND thành phố; Đại diện Thường trực HĐND các phường: Tân Hiệp, Uyên Hưng, Thái Hòa; đại diện cử tri các phường: Thái Hòa, Uyên Hưng (Thường trực HĐND các phường mời).

Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy. 

THỨ SÁU: 05/4/2024 

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch Quý I ; triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024 do Sở VHTT&DL tỉnh tổ chức.

Mời dự: Trường Phòng VHTT, Giám đốc Trung tâm VHTT&TT.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp nghe Phòng QLĐT báo cáo tình hình cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT; đại diện UBND các xã – phường; các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố (do Phòng QLĐT mời); Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Đức, Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thành phố.

3/ 08 giờ 00:Trưởng Ban KTXH Ngô Văn Thảo cùng Đoàn Giám sát của Ban KTXH giám sát công tác quản lý nhà nước về tình hình hoạt động của các cơ sở bán trú – ôn tập và các nhóm trẻ ngoài công lập trên địa bàn phường Thái Hòa.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Phòng Y tế, Phòng GDĐT, Trung tâm Y tế, Công an thành phố (Đội Cảnh sát PCCC), Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Trung tâm VHTT&TT (đưa tin); đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban KTXH HĐND phường Thái Hòa

Địa điểm: 07 giờ 15, tập trung tại UBND thành phố để cùng đi.

Chiều: 

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố Tân Uyên, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Địa điểm: Hội trường A – Công an thành phố.

2/ 14 giờ 00:Trưởng Ban KTXH Ngô Văn Thảo cùng Đoàn Giám sát của Ban KTXH giám sát công tác quản lý nhà nước về tình hình hoạt động của các cơ sở bán trú – ôn tập và các nhóm trẻ ngoài công lập trên địa bàn phường Hội Nghĩa.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Phòng Y tế, Phòng GDĐT, Trung tâm Y tế, Công an thành phố (Đội Cảnh sát PCCC), Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Trung tâm VHTT&TT (đưa tin); đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban KTXH HĐND phường Hội Nghĩa.

Địa điểm: 13 giờ 15, tập trung tại UBND thành phố để cùng đi.

THỨ BẢY: 06/4/2024 

Sáng:

06 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tham gia cùng Đoàn lãnh đạo thành phố đi thăm hỏi động viên chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024 tại Trung đoàn BB271/Sư đoàn BB5/QK7 và Lữ đoàn Đặc công 429/BCĐC.

Mời dự : Thành phần tham dự theo Kế hoạch số 1256/KH-UBND ngày 25/3/2024 của UBND thành phố.

Địa điểm: Tập trung tại Ban chỉ huy quân sự thành phố để cùng đi.

                       Thông báo này thay thư mời họp.