Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 17 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023

2023-04-23 10:33:38

THỨ HAI: 24/4/2023 

Sáng:

1/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Họp mặt truyền thống Văn phòng Tỉnh ủy Thủ Dầu Một (đơn vị C10) lần thứ 7 (Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Thị đoàn (Thư mời riêng); Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng Y tế, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm Y tế, Xí nghiệp CTCC; Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Võ  Yến Nhi, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tham gia Đoàn lãnh đạo thành phố thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn phường Tân Hiệp, phường Vĩnh Tân.

Mời dự:Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng Lao động TB&XH; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp, Vĩnh Tân; Chánh Văn phòng.

 Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố để cùng đi.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyêndự Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội khóa XV trước kỳ họp lần thứ 5 trên địa bàn phường Thạnh Phước.

Mời dự:Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV, Phòng TCKH, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm PTQĐ thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thạnh Phước.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi khảo sát các khu nhà ở tự phát trên địa bàn dự kiến thực hiện chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường Uyên Hưng, Thạnh Phước, Tân Phước Khánh, Hội Nghĩa (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phongdự Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội khóa XV trước kỳ họp lần thứ 5 trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp.

Mời dự:Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV, Phòng TCKH, Điện lực Tân Uyên; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Vĩnh Hiệp.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo việc rà soát tiến độ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý quỹ đất công (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung; Phòng QLĐT chuẩn bị các nội dung về việc thẩm định Báo cáo KTKT, Phòng TCKH chuẩn bị các nội dung về việc thẩm định KHLCNT các công trình hàng rào khu đất công).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH; đại diện Lãnh đạo UBND các phường: Vĩnh Tân, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên – Trưởng Ban chỉ đạo 138 thành phố làm việc với UBND và Ban chỉ đạo 138 phường Thái Hòa về tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo 138 phường Thái Hòa 4 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2023 (Công an thành phố, UBND và Ban chỉ đạo 138 phường Thái Hòa chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thường trực Ban chỉ đạo 138 thành phố và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo gồm: Công an thị xã, Phòng Lao động TB-XH, Phòng VH-TT, Phòng Y tế; thành viên Ban chỉ đạo 138 thành phố phụ trách phường Thái Hòa. Bí thư Đảng ủy phường Thái Hòa, Lãnh đạo UBND và Thành viên Ban chỉ đạo 138 phường Thái Hòa (do UBND phường mời); Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thái Hòa.

4/ 14 giờ 00: Ôn thi kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 trên địa bàn thành phố Tân Uyên (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Hội trường B - UBND thành phố.

 

THỨ BA: 25/4/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30:Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp nghe Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (12 cơ quan trực thuộc UBND thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên UBND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Nội vụ, Thanh tra, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Chi Cục thống kê, Chi Cục thuế, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã, Bảo hiểm xã hội; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Tổng hợp.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Hội nghị tập huấn Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Sở Xây dựng tổ chức (Cả ngày).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng QLĐT; Lãnh đạo UBND và cán bộ xây dựng các xã – phường theo danh sách đăng ký tại Văn bản số 26/QLĐT-ĐTTĐT ngày 14/4/2023 của Phòng QLĐT.

Địa điểm: Hội trường 1, khối A, Trường Chính trị tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố (Ban chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND thị xã (nay là thành phố); Chủ tịch UBND các xã – phường; Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 00:Ủy quyền Lãnh đạo Phòng VH-TT kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho Họp mặt truyền thống Văn phòng Tỉnh ủy Thủ Dầu Một (đơn vị C10) lần thứ 17 (Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Thị đoàn (Thư mời riêng), Ban chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, Trung tâm VHTT&TT, Xí nghiệp CTCC; Đại diện Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tân; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi.

Địa điểm: Khu di tích Chiến khu Vĩnh Lợi, phường Vĩnh Tân.

 

THỨ TƯ: 26/4/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy dự làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra, khảo sát tiến độ xây dựng Dự án khu Công nghiệp VSIP III, Nhà máy LEGO và tuyến đường ĐT 746.

Địa điểm: Nhà máy LEGO (Khu công nghiệp VSIP III).

2/ 08 giờ 00:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Họp mặt truyền thống Văn phòng Tỉnh ủy Thủ Dầu Một (đơn vị C10) lần thứ 7.

Mời dự:Lãnh đạo các cơ quan: Ban chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT&TT; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Khu di tích Chiến khu Vĩnh Lợi, phường Vĩnh Tân.

3/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Giám đốc Trung tâm PTQĐ thành phố

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4/ 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Họp mặt chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958-29/4/2023) và liên hoan gặp gỡ các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức người lao động Sở Xây dựng Sông Bé – Bình Dương qua các thời kỳ.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

5/ 08 giờ 00: Ban KTXH-HĐND thành phố họp thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về “công tác quản lý nhà nước trong việc rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới của trung ương và tỉnh” tại UBND các xã – phường: Thạnh Hội, Bạch Đằng, Thạnh Phước, Tân Vĩnh Hiệp.

Mời dự: Thành phần đoàn giám sát theo Quyết định số 16/QĐ-HĐND ngày 02/3/2023 của Ban KTXH-HĐND; Đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thị xã, Phòng Lao động TB-XH; C/v Thủy. 

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

6/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị phố biến, hướng dẫn các quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu và khí theo Văn bản số 977/SCT-QLNL&KTAT ngày 12/4/2023 của Sở Công thương.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị tiệc cưới MON AMI – Số 563-567 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều:

1/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp Hội đồng thẩm định cấp cơ sở dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn (gồm cầu Thủ Biên và không bao gồm cầu vượt sông Sài Gòn) – Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên làm việc với UBND xã Thạnh Hội về việc phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn (Phòng VH-TT, UBND xã Thạnh Hội chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng VH-TT, Phòng Kinh tế, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Trung tâm VH-TT&TT. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hội và các thành phần có liên quan (do UBND xã mời); Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Thạnh Hội.

 

THỨ NĂM: 27/4/2023

Sáng:

1/ 06 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

Mời dự: Thành phần tham dự theo Thông báo số 16/TB-UBND ngày 20/4/2023 của UBND thành phố.

Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, phường Khánh Bình.

2/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới (2013-2023).

Địa điểm: Hội trường A – Công an thành phố Tân Uyên.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với các đơn vị viễn thông về công tác bó cáp và hạ ngầm cáp viễn thông trên địa bàn (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị Viễn thông trên địa bàn, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bình Dương (Thư mời riêng); đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng VH-TT, Phòng QLĐT, Xí nghiệp CTCC, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm Viễn thông thành phố; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Đức.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố

4/ 08 giờ 00: Hội nghị gặp gỡ, trao đổi và thông tin về các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2023.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Nội vụ, Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng Lao động TB-XH, công chức phụ trách lĩnh vực Người có công của Phòng Lao động TB-XH. Đại iện Lãnh đạo Dảng ủy, UBND (phụ trách VHXH), UBMTTQVN, Ban chỉ huy quân sự, Công an và công chức phụ trách Lao động TB-XH các xã – phường.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Sở GDĐT về việc sử dụng cơ sở vật chất Trường THPT Thái Hòa (Phòng GDĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Sở GDĐT, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trường THPT Thái Hòa, Trường THCS Thái Hòa (thư mời riêng); Thủ trưởng các cơ quan: Phòng GDĐT, Phòng TCKH, Phòng TN-MT; Chủ tịch UBND phường Thái Hòa; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023); Lễ công bố Quyết định thành phố Dĩ An là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Quảng trường Khu trung tâm hành chính thành phố Dĩ An.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người thành phố làm việc với UBND phường Khánh Bình về công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người 4 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, UBND phường Khánh Bình chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Y tế, Phòng VH-TT, Phòng TCKH, Trung tâm Y tế, Phòng TN-MT, Phòng GDĐT, Trung tâm VH-TT&TT; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người thành phố phụ trách phường Khánh Bình. Bí thư Đảng ủy phường, Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người phường Khánh Bình (do UBND phường mời); Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Trường.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Khánh Bình.

4/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với UBND phường Tân Hiệp về tiến độ thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư - Tái định cư phường Tân Hiệp (Phòng QLĐT, UBND phường Tân Hiệp chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố; Lãnh đạo UBND phường Tân Hiệp; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thành; đơn vị tư vấn (do UBND phường, Phòng QLĐT mời)

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Hiệp.

 

THỨ SÁU: 28/4/2023

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp UBND thành phố thông qua Báo cáo tình hình KTXH-QPAN tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2023 (Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị nội dung) – Tài liệu được gửi qua Hệ thống Ecabinet.

Tại phòng họp trực tuyến thị xã (Hội trường A – UBND thành phố): Thường trực HĐND, hai Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, Đội Thanh tra xây dựng số 5 – Sở Xây dựng (Thư mời riêng); Thành viên UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Ban QLDA ĐTXDKV, Kho bạc, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thống kê, Trung tâm VHTT&TT, Điện lực Tân Uyên, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã, Đội QLTT số 4; Lãnh đạo Văn phòng, các Chuyên viên tổng hợp dự.

Tại phòng họp trực tuyến các xã – phường: Chủ tịch UBND và các thành phần có liên quan (do UBND các xã – phường mời).

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Thường trực Thành ủy thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

 

                       Thông báo này thay thư mời họp.