Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 16 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023

2023-04-16 07:58:55

6THỨ HAI: 17/4/2023 

Sáng:

1/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng Thường trực Thành ủy họp hội ý.

Địa điểm: Hội trường C – Thành ủy.

2/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thành ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường C– Thành ủy.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe Phòng TN-MT báo cáo các trường hợp cấp GCNQSDĐ sau khi UBND thành phố ban hành Thông báo thu hồi đất (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, Trung tâm PTQĐ thành phố; đại diện Lãnh đạo UBND các phường: Vĩnh Tân, Tân Hiệp, Phú Chánh, Khánh Bình, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Thạnh Phước, Uyên Hưng, Bạch Đằng, Hội Nghĩa, Tân Vĩnh Hiệp; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên đi cơ sở.

5/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Tết trồng cây năm 2023 (Phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Đức.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thành phố.

5/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thành phố dự Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3 – Khóa 57 năm 2023 do Hội đồng GDQP&AN tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp thông qua nội dung thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Kết luận số 3308/KL-UBND của UBND thị xã (nay là thành phố) về việc thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất và hoạt động của HTX NN Tân Ba năm 2013-2017 (Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT; đ/c Chủ tịch UBND phường Thái Hòa, đ/c Bí thư Đảng ủy xã Bạch Đằng (nguyên là Phó Trưởng đoàn và thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND, do Thanh tra thị xã mời); Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 423 (đoạn từ ngã tư đường ĐH409 đến giáp đường ĐT747a) (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố (Thư mời riêng); Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 và Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND thị xã (nay là thành phố); Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường A– UBND thành phố.

3/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Xây dựng kè chống sạt lở sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Tre đến Thị ủy Tân Uyên – giai đoạn 2 để xem xét trường hợp bồi thường, hỗ trợ cho bà Trịnh Thị Ngọc Huệ (Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường theo Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND thị xã (nay là thành phố); Chánh Văn phòng,   C/v Thành.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

4/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tham dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Đoàn Công tác của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và các bộ, ngành Trung ương tại tỉnh Bình Dương.

Mời dự: Trưởng Phòng GDĐT.

Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.

5/ 14 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TCKH dự họp Sở Tài chính về việc hỗ trợ Kinh phí cho lực lượng tham gia hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử theo Giấy mời số 32/GM-STC ngày 13/4/2023 của Sở Tài chính.

Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính, tầng 2A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

 

THỨ BA: 18/4/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp thông qua báo cáo sơ kết Kế hoạch triển khai các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Phòng GDĐT chuẩn bị nội dung theo Văn bản số 996/UBND-KTTH ngày 17/3/2023 của UBND thị xã (nay là thành phố)).

Mời dự: Thành viên UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Y tế, Thanh tra, Phòng Nội vụ, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT&TT, Chi cục Thống kê, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, C/v Dũng, Đức, Hùng Anh, Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự họp Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương đối với UBND cấp huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh, tầng 15B Trung tâm hành chính tỉnh.

3/ 07 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Lao động TB-XH đi thăm, tặng quà cho người khuyết tật trên địa bàn phường Phú Chánh (Phòng Lao động TB-XH, UBND phường Phú Chánh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành phần tham dự theo Kế hoạch số 1451/KH-UBND ngày 10/4/2023 của UBND thị xã (nay là thành phố).

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Phú Chánh.

4/ 09 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Lao động TB-XH tham gia cùng Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà cho người khuyết tật trên địa bàn phường Tân Phước Khánh (Phòng Lao động TB-XH, UBND phường Tân Phước Khánh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Lao động TB-XH, Phòng GDĐT, Phòng Kinh tế, UBND phường Tân Phước Khánh.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Tân Phước Khánh.

5/ 07 giờ 30: Ủy quyền Thanh tra thành phố tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

6/ 08 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế phối hợp kiểm tra điều kiện, chuồng trại theo đơn đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của ông Lê Văn Thi và Trần Quốc Trung theo Giấy mời số 10/GM-CCKL ngày 14/4/2023 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố, Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo; UBND phường Tân Phước Khánh.

Địa điểm: Tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe Ban QLDA ĐTXDKV thành phố thông qua phương án điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THPT Tân Phước Khánh (Ban QLDA ĐTXDKV chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Thư mời riêng); Phòng TCKH, Phòng GD-ĐT, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Ban QLDA ĐTXDKV, Trường THPT Tân Phước Khánh; Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh; Chánh Văn phòng, C/v Dũng; đơn vị tư vấn thiết kế (do Ban QLDA ĐTXDKV mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 30:Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với các cơ quan về hợp đồng nguyên tắc thực hiện dịch vụ công ích (Phòng TCKH, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng Lao động TB-XH, Trung tâm Chính trị, Kho bạc chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Trung tâm Chính trị (Thư mời riêng), Phòng TCKH, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng Lao động TB-XH, Kho bạc; Chánh Văn phòng, C/v Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án (Trung tâm PTQĐ, Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự:  Đại diện Lãnh đạo: Phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp Trung tâm PTQĐ thành phố.

4/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự họp UBND tỉnh nghe Sở Y tế báo cáo Đề án Phát triển tổng thể ngành y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2030 (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung)

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

5/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi khảo sát vị trí mở dải phân cách giữa trên đường ĐT 746 nối dài đoạn trước Bến xe khách Tân Uyên  theo đề nghị của Sở GTVT tại Văn bản số 1062/SGTVT-QLGT ngày 04/4/2023 (Phòng QLĐT, Công an thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Công an thành phố, Phòng QLĐT; UBND phường Uyên Hưng.

Địa điểm: Tập trung tại Bến xe khách Tân Uyên.

 

THỨ TƯ: 19/4/2023

Sáng:

08 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND thành phố dự Lễ công bố Quyết định đổi tên Ban chỉ huy quân sự thị xã Tân Uyên thành Ban chỉ huy quân sự thành phố Tân Uyên.

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thành phố.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp Hội đồng thẩm định cấp cơ sở dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn (gồm cầu Thủ Biên và không bao gồm cầu vượt sông Sài Gòn) – Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với đường Đài Liệt sĩ Tân Phước Khánh (Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND thị xã (nay là thành phố); Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban QLDA Ngành NN&PTNT tỉnh, Phòng TN-MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, Trung tâm PTQĐ thành phố; đại diện Lãnh đạo UBND các phường: Vĩnh Tân, Tân Hiệp, Phú Chánh, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Phước Khánh, Thái Hòa,, Thạnh Phước; Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

Tối:

19 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố dự Chương trình khai mạc Liên hoan Văn hóa – Thể thao Đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Phú Giáo lần thứ VI năm 2023.

Địa điểm: Nhà truyền thống huyện Phú Giáo.

 

THỨ NĂM: 20/4/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi đi kiểm tra tiến độ thi công Trường Tiểu học Tân Phước Khánh B và Trường THCS Vĩnh Tân (Ban QLDA ĐTXDKV chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Giám đốc Ban QLDA ĐTXDKV.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố để cùng đi.

2/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự ‘Bữa cơm đoàn kết các dân tộc, Tôn giáo” trên địa bàn thành phố năm 2023.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thành phố.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Phú Chánh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Phú Chánh.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tân Hiệp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Hiệp.

5/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thạnh Hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Hội trường A – UBND xã Thạnh Hội.

6/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp thông qua quy trình thực hiện chỉnh trang các khu nhà ở tự phát (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TN-MT; đại diện Lãnh đạo UBND các xã – phường: Uyên Hưng, Khánh Bình, Thạnh Phước, Thái Hòa, Thạnh Hội, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp, Hội Nghĩa; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tham dự cùng đ/c Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát công tác bồi thường đường Vành đai 3, các tuyến đường trục kết nối Bình Dương – Thành phố Hồ Chí Minh (Từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực xa lộ Hà Nội).

Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT.

Địa điểm: Theo chương trình riêng của UBND tỉnh.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tham dự cùng đ/c Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại thành phố Dĩ An.

Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT.

Địa điểm: Hội trường thành phố Dĩ An.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe Phòng TN-MT báo cáo kết quả rà soát quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Đại diện Lãnh đạo Phòng TN-MT.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

4/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp thông qua dự thảo Đề án “Phát triển du lịch thành phố Tân Uyên đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng VHTT, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Phòng GDĐT, Trung tâm VHTT&TT; Lãnh đạo UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Hùng Anh; Đơn vị tư vấn (do Phòng VH-TT mời).

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

5/ 14 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã dự Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Trung đội tự vệ Công ty Cổ phần Gỗ An Cường; Tiểu đội tự vệ Công ty Cổ phần Gia Lợi (Ban Chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thái Hòa.

 

THỨ SÁU: 21/4/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND thành phố dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 13, khóa XII (mở rộng); Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 07 giờ 30:Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Đại hội Đại biểu người Công Giáo Việt nam xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc tỉnh Bình Dương lần thứ IX – Nhiệm kỳ 2023-2028.

Địa điểm: Sảnh VIP 2 – Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

3/ 07 giờ 30:Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Mời dự:50% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động khối cơ quan thành phố.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo việc rà soát tiến độ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý quỹ đất công (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung; Phòng QLĐT chuẩn bị các nội dung về việc thẩm định Báo cáo KTKT, Phòng TCKH chuẩn bị các nội dung về việc thẩm định KHLCNT các công trình hàng rào khu đất công).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng GDĐT, Phòng VH-TT, Phòng Lao động TB-XH, Trung tâm PTQĐ, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Y tế; đại diện Lãnh đạo UBND các xã – phường: Khánh Bình, Bạch Đằng, Thạnh Hội, Uyên Hưng, Thạnh  Phước, Phú Chánh; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 14 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người thành phố (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND thị xã (nay là thành phố); Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình; C/v Trường.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

3/ 13 giờ 30:Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Mời dự:50% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động khối cơ quan thành phố.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

 

CHỦ NHẬT: 23/4/2023

Sáng:

07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống thành phố Tân Uyên mở rộng năm 2023.

Địa điểm: Quảng trường thành phố Tân Uyên.

 

                       Thông báo này thay thư mời họp.