Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 12 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024

2024-03-17 10:06:03

THỨ HAI: 18/3/2024

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp hội ý Thường trực Thành ủy.

Địa điểm: Hội trường C – Thành ủy.

2/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp báo cáo công tác chuẩn bị Tổ chức Dâng hương kỷ niệm 76 năm Chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên (19/3/1948 – 19/3/2024) và tham quan công trình tu bổ, phục hồi Di tích Chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên; Tổ chức triển lãm về thành tựu Kinh tế - Văn hóa xã hội, Quốc phòng - An ninh 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên (01/4/2014 - 01/4/2024); Kế hoạch hậu cần khánh tiết phục vụ Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên; tổng hợp kinh phí Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên (Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT&TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Thành đoàn (Thư mời riêng); Công an thành phố, BCH Quân sự thành phố, Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TT, Phòng TCKH, Phòng Nội vụ, Phòng GDĐT, Phòng QLĐT, Xí nghiệp CTCC thành phố, Phòng TNMT, Phòng LĐ-TB&XH, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Điện lực Tân Uyên, Chi cục thống kê; UBND các xã, phường; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Bình, C/v Tuyền.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên đi công tác từ ngày 18/3/2024 đến ngày 22/3/2024.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi kiểm tra công tác công khai Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Tân Uyên đến năm 2040 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng QLĐT.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Công ty Cổ phần Bất động sản U&I liên quan đến việc đầu tư tuyến đường giao thông thuộc một phần diện tích đất hiện hữu của Công ty thuộc dự án Cụm công nghiệp – Thương mại – Dịch vụ Tân Phước Khánh theo Báo cáo số 39/PTCKH-DA ngày 26/02/2024 của Phòng TCKH (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Bất động sản U&I (Thư mời riêng); Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh; Chánh Văn phòng, C/v Đức, Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Ban QLDA ĐTXDKV thành phố về việc thi công Bệ tượng, Biểu tượng cá Chép hóa Rồng (Ban QLDA ĐTXDKV thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng VH-TT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố; Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng ; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Trường ; đơn vị thi công Bệ tượng, đơn vị thi công biểu tượng cá Chép hóa Rồng (do Ban QLDA ĐTXDKV thành phố mời). 

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT dự họp Sở NN&PTNT về việc tháo gỡ khó khăn về Phương án cải tạo, mở rộng nguồn tiếp nhận (nước mưa, nước thải) thuộc quy hoạch thoát nước Khu công nghiệp VSIP 3.

Địa điểm: Phòng họp A – Sở NN&PTNT, tầng 3, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

4/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự họp thống nhất phương án di dời lưới điện tuyến đường ĐT 746, phường Hội Nghĩa theo Văn bản số 735/SCT-QLNL&KTAT ngày 14/3/2024 của Sở Công thương.

Mời dự: Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ thành phố.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

5/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Công an thành phố chủ trì Hội nghị  triển khai Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 và Kế hoạch số 888/KH-KT ngày 05/3/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Tân Uyên theo nội dung Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 15/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Chỉ huy đội cảnh sát Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Điện lực Tân Uyên, Phòng TNMT, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo UBND và Chỉ huy Công an 12 xã, phường.

Địa điểm: Hội trường Đội cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố (Đường N4, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên).

6/ 15 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Công an thành phố chủ trì Hội nghị  triển khai Kế hoạch Tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” thành phố Tân Uyên năm 2024

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Chỉ huy đội cảnh sát Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an thành phố, Phòng Tài chính - kế hoạch, Trung tâm VH-TT&TT, Thành đoàn; Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Y tế thành phố; Lãnh đạo UBND và Chỉ huy Công an 12 xã, phường.

Địa điểm: Hội trường Đội cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố (Đường N4, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên).

THỨ BA: 19/3/2024

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, hai Ban HĐND thành phố dự Lễ Dâng hương kỷ niệm 76 năm Chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên (19/3/1948 – 19/3/2024) và tham quan công trình tu bổ, phục hồi Di tích Chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên (Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thư mời riêng; Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh các xã, phường ;Lãnh đạo Văn phòng, C/v Tổng hợp.

Địa điểm: Bia ghi công 19/3, phường Thạnh Phước.

2/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành ‘Đề án tổ chức xây dựng, quản lý LLCTNC là QNDB đang làm việc trong các khu – cụm công nghiệp, công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh’ (Đề án 05 của UBND tỉnh) – Ban Chỉ huy quân sự chuẩn bị nội dung.

Địa điểm: Hội trường A – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

2/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng VH-TT dự họp UBND nghe báo cáo mộtsố nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn và các sự kiện quantrọng trên địa bàn tỉnh năm 2024 : Kế hoạch tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương; Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ gắn với kỷniệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kế hoạch tổ chức Lễ hội “Mùa trái chín”.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

THỨ TƯ: 20/3/2024 

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Hội nghị tổng kết công tác quản lý trật tự đô thị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Xây dựng, Đội Thanh tra Xây dựng số 5 – Sở Xây dựng, UBMTTQVN, Thành đoàn (thư mời riêng), Công an thành phố, Phòng QLĐT, Phòng VH-TT, Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Phòng GDĐT, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Thanh tra, Trung tâm VHTT&TT. Xã – phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN và Công chức địa chính xây dựng các xã – phường (do UBND các xã – phường mời); Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Trường, Thùy

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND thành phố tiến hành giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn phường Tân Phước Khánh (UBND phường Tân Phước Khánh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND thành phố; Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBKT thành ủy, Phòng TCKH, Thanh tra, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố, Trung tâm PTQĐ thành phố; Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Tân Phước Khánh; C/v Thủy.

Địa điểm: 07 giờ 15; tập trung tại UBND thành phố.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thành ủy về nhân sự Đại hội Hội Luật gia thành phố Tân Uyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

2/ 14 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thành ủy thông qua văn kiện, nhân sự, chương trình tổ chức Đại hội Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Tân Uyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Công an thành phố; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

3/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thành ủy nghe báo Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng trong LLVT thành phố giai đoạn 2019 – 2024 (Ban chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thành phố; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

4/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thành ủy nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo: Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

6/ 16 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thành ủy thông qua Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đảng viên và chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước năm 2024.

Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

7/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND thành phố tiến hành giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Thạnh Hội (UBND xã Thạnh Hội chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND thành phố; Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBKT thành ủy, Phòng TCKH, Thanh tra, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố, Trung tâm PTQĐ thành phố; Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Thạnh Hội; C/v Thủy.

Địa điểm: 13 giờ 30; tập trung tại UBND thành phố.

8/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Lãnh đạo Phòng TCKH.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 21/3/2024 

Sáng:

08 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, hai Ban HĐND thành phố dự Họp mặt Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Dân quân Tự vệ Việt Nam (28/3/1935-28/3/2024). 

Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy quân sự thành phố.

Chiều :

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp UBND tỉnh phiên họp tháng 3/2024.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND thành phố tiến hành giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn phường Hội Nghĩa (UBND phường Hội Nghĩa chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND thành phố; Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBKT thành ủy, Phòng TCKH, Thanh tra, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố, Trung tâm PTQĐ thành phố; Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Hội Nghĩa; C/v Thủy.

Địa điểm: 13 giờ 15; tập trung tại UBND thành phố.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Sở Xây dựng về việc thống nhất các nội dung liên quan đến phương án quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, phương án quy hoạch công viên cây xanh, phương án phát triển hạ tầng cấp thoát nước, phương án xây dựng vùng liên huyện thuộc Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Phòng QLĐT, Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung theo Văn bản số 679/SKHĐT-TH ngày 15/3/2024 của Sở KHĐT).

Mời dự: Lãnh đạo: Phòng QLĐT, Phòng TN-MT.

Địa điểm: Phòng họp Sở Xây dựng.

THỨ SÁU: 22/3/2024 

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Chuyên đề năm 2024 do Tỉnh ủy tổ chức; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 07 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật năm 2024 (Phòng Tư pháp chuẩn bị tài liệu, mời Báo cáo viên). 

Mời dự: Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố, và tổ Thư ký theo Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND thành phố, Báo cáo viên pháp luật thành phố theo Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND thành phố; Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của các cơ quan, đơn vị thành phố không là thành viên Hội đồng phối hợp; đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Công chức Tư pháp-Hộ tịch, cán bộ Đài truyền thanh các xã - phường; Tuyên truyền viên pháp cấp xã; Đại diện lãnh đạo Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Xí nghiệp công trình công cộng; Trung tâm phát triển quỹ đất; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai; Bảo hiểm xã hội; Đại diện Ban giám hiệu, cán bộ phụ trách đoàn, đội các Trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự và chỉ đạo Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Thái Hòa về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh Quý I/2024.

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Thái Hòa.

2/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế tham gia thẩm định thực tế điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Ngọc Phương Uyên theo Giấy mời số 736/GM-SCT ngày 14/3/2024 của Sở Công thương.

Địa điểm: Số 12, đường ĐT 746, tổ 1, khu phố Hóa Nhựt, phường Tân Vĩnh Hiệp.

CHỦ NHẬT: 24/3/2024 

Sáng:

06 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã năm 2024 chào mừng Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên (01/4/2014 – 01/4/2024)

Địa điểm: Quảng trường Thành phố.

 

                       Thông báo này thay thư mời họp.