Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 10 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 04/3/2024 đến ngày 09/3/2024

2024-03-03 10:30:26

THỨ HAI: 04/3/2024

Sáng:

1/ 07 giờ 20: Chào cờ.

2/ 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Lãnh đạo Văn phòng hội ý.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 09 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng GDĐT dự họp Sở GDĐT về việc góp ý nội dung Đề án: Củng cố, tăng cường, phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất ngành giáo dục tỉnh Bình Dương giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030 (Theo Giấy mời số 448/SGDĐT-KHTC ngày 28/02/2024 của Sở GDĐT).

Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT, Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

4/ 08 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ, tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Tân Uyên (Theo Giấy mời số 36/GM-CCQLĐĐ ngày 01/3/2024 của Chi cục QLĐĐ. 

Địa điểm: Hội trường B - Chi cục QLĐĐ, Tầng 7, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình triển khai đầu tư cơ sở vật chất cho một số công trình, dự án thuộc lĩnh vực Văn hóa xã hội (Phòng TCKH liên hệ Sở KHĐT để chuẩn bị nội dung)

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp Cục Thi hành án tỉnh về việc giải quyết các nội dung liên quan đến việc thi hành án trên địa bàn thành phố theo Giấy mời số 376/GM-CTHADS ngày 29/02/2024 của Cục Thi hành án tỉnh (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung). 

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ thành phố.

Địa điểm: Phòng họp Cục Thi hành án tỉnh (Số 677 đường Võ Văn Kiệt, khu phố 3, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Sở GTVT về việc thẩm định dự án Đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng QLĐT.

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Sở GTVT Tầng 12, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

4/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch dự họp Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Dương (họp rà soát Phương án giá đất để tính nghĩa vụ tài chính đối với khu đất Công ty TNHH Bestwin thuê đất tại phường Uyên Hưng) theo Thông báo số 16/TB-STC ngày 28/02/2024 của Sở Tài chính.

Mời dự: Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ thành phố.

Địa điểm: Phòng họp 3 – Sở Tài chính, Tầng 2, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

THỨ BA: 05/3/2024

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

2/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố về việc tổ chức thi hành án (mở lối đi) đối với vụ ông Nguyễn Văn Tuấn, Đào Văn Tám (Chi cục thi hành án dân sự thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND thành phố ; Chủ tịch UBND phường Thái Hòa; Chánh Văn phòng, C/v Phượng.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thành phố.

3/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Phòng QLĐT về việc sử dụng đất hành lang sông để hoạt động các bến đò trên địa xã Bạch Đằng, phường Thạnh Phước (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Xí nghiệp CTCC ; Lãnh đạo UBND các xã – phường : Bạch Đằng, Thạnh Phước; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Đức, Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND thành phố.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện thí điểm chuyển đổi công năng, di dời các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam vào các khu, cụm công nghiệp phía Bắc trên địa bàn tỉnh năm 2024 và các năm tiếp theo (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

5/ 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Sở Xây dựng về việc thẩm định Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2040 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng QLĐT.

Địa điểm: Phòng họp B – Sở Xây dựng, Tầng 7, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc dự án Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ban QLDA Ngành NN&PTNT tỉnh Bình Dương, Đơn vị thi công (Thư mời riêng); Công an thành phố, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Trung tâm PTQĐ thành phố; Chủ tịch UBND các phường: Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Hiệp; Chánh Văn phòng, C/v Đức, Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe Phòng GDĐT báo cáo nhu cầu sử dụng đất giáo dục đối với cơ sở cũ Trường Tiểu học Tân Phước Khánh B và cơ sở cũ Trường THPT Thái Hòa (Phòng GDĐT chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng GDĐT, Phòng TN-MT, Phòng TCKH; Chủ tịch UBND các phường: Tân Phước Khánh, Thái Hòa; Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phước Khánh B và Trường THPT Thái Hòa; Chánh Văn phòng, C/v Đức, Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Phòng QLĐT về việc thực hiện quản lý bến khách ngang sông, bến thủy nội địa (theo Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh); quản lý, sử dụng và khai thác trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (theo Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh) – Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng QLĐT; Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng. C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thành phố.

THỨ TƯ: 06/3/2024 

Sáng:

1/ 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng Thường trực Thành ủy dự Hội nghị thực hiện quy trình công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ do Tỉnh ủy tổ chức.

Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với các cơ quan về việc rà soát các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có nguy cơ ô nhiễm môi trường để đề xuất chuyển đổi công năng (xây dựng nhà ở xã hội) (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT; Lãnh đạo UBND các phường : Uyên Hưng, Khánh Bình, Thạnh Phước, Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp, Phú Chánh, Vĩnh Tân, Hội Nghĩa; Chánh Văn phòng, C/v Đức, Hùng Anh

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự họp Tổ công tác và Tổ giúp việc tháo gỡ khó khăn các thủ tục và đầu tư công trình điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh theo Giấy mời số 574/GM-SCT ngày 28/02/2024 của Sở Công thương. 

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị.

Địa điểm: Phòng họp A – Sở Công thương, Tầng 8, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp UBND tỉnh tiếp và làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Trường Hải (Phòng QLĐT, Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp UBND tỉnh họp nghe báo cáo lại Đề án Củng cố, tăng cường, phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của ngành Giáo dục Bình Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 (Phòng GDĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Phòng GDĐT.

Địa điểm: Phòng họp C – UBND tỉnh.

3/ 14 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Đất đai theo Công văn 1248/BTNMT-ĐĐ ngày 29/02/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng TNMT.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

4/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị tham dự buổi khảo sát của Sở GTVT về việc đấu nối dự án Xây dựng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Tân Uyên vào đường ĐT 747a. 

Mời dự: Lãnh đạo Kho bạc NN Tân Uyên, UBND phường Uyên Hưng.

Địa điểm: Đường ĐT 747a, phường Uyên Hưng (dốc Bà Nghĩa).

THỨ NĂM: 07/3/2024 

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị tổng kết công tác đầu tư công năm 2023 và triển khai Kế hoạch năm 2024 do UBND tỉnh tổ chức (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Phòng TCKH.

Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự Hội nghị tập huấn một số nội dung liên quan đến Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ do Sở TN-MT tổ chức.

Mời dự: Phòng TN-MT (02 người); Phòng TCKH (02 người) ; Trung tâm PTQĐ thành phố (02 người); UBND các xã – phường (Mỗi địa phương 02 người) ; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình.

Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh (đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với các cơ quan về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 (Phòng Kinh tế, UBND xã Bạch Đằng, UBND xã Thạnh Hội chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Phòng Kinh tế, Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin; Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hội; Chánh Văn Phòng, C/v Hùng Anh, Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

Chiều :

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị giao ban Mặt trận và các Đoàn thể thành phố về tình hình hoạt động quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thành ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp UBND tỉnh phiên họp lần thứ 56.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Sở Xây dựng về chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng Kinh tế ; Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Hùng Anh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

5/ 13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Trạm 110kV Lego và đấu nối theo Giấy mời số 602/GM-SCT ngày 01/3/2024 của Sở Công thương.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị

Địa điểm: Công ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam, đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III, phường Hội Nghĩa.

THỨ SÁU: 08/3/2024 

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với các doanh nghiệp (có Chương trình riêng).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng GDĐT, Phòng VHTT, Ban QLDA ĐTXĐKV thành phố; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Tuyền.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp UBND tỉnh thông qua Đề án đấu giá quyền sử dụng đất (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Phòng TN-MT 

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tham gia cùng Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy đi thăm dự án đường dẫn Cầu Bạch Đằng 2 (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Phòng TN-MT, Ban QLDA ĐTXĐKV thành phố, Trung tâm PTQĐ thành phố; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng ; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình.

Địa điểm: Tại dự án đường dẫn Cầu Bạch Đằng 2.

4/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm điện năm 2023, triển khai công tác năm 2024. 

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND thành phố; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với các cơ quan về các hạn chế của Trường Mầm non Hoa Sen theo Văn bản số 133/PNC-TCCB ngày 29/02/2024 của Phòng Nội vụ (Phòng Nội vụ, Phòng GDĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan : Phòng Nội vụ, Phòng GDĐT, Phòng TCKH, Thanh tra; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp giải quyết đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thới Hòa Bình về đấu nối thoát nước dự án Kho chứa ván gỗ tại phường Khánh Bình (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Sở GTVT (Thư mời riêng), Phòng TN&MT, Phòng QLĐT ; Lãnh đạo UBND phường Khánh Bình ; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

4/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên gặp, gỡ đối thoại giải quyết đơn khiếu nại của ông Lý Đức; Khiếu nại Quyết định số 7796/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND thành phố Tân Uyên về việc bồi thường, hỗ trợ cho ông Lý Đức để thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài Liệt sĩ Tân Phước Khánh (Thanh tra chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân thành phố (thư mời riêng), Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố ; Lãnh đạo UBND phường Tân Phước Khánh ; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng ; ông Lý Đức (do Thanh tra mời).

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

THỨ BẢY: 09/3/2024 

Sáng:

09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Trưởng Ban KTXH Ngô Văn Thảo dự Chương trình truyền hình trực tiếp ‘Đối thoại với cử tri’ với chủ đề ‘Phân loại rác tại nguồn – Chung tay vì môi trường Xanh – Sạch – Đẹp’ do Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : UBMTTQVN thành phố, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Xí nghiệp CTCC.

Địa điểm: Trường quay Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương (đường lê Duẩn, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

                       Thông báo này thay thư mời họp.