Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 45 từ ngày 07/11/2022 đến 12/11/2022

2022-11-06 22:18:28

 | Thứ hai 07/11:
| Sáng 07h20’: | - Thường trực Thị ủy chào cờ đầu tháng.  
 | Sáng 08h30’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì họp Thường trực HĐND thị xã. * Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã. 
| Chiều 14h00’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy họp nghe và cho ý kiến về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiếnthức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy và tương đương quản lý năm 2022. * Mời dự:Đ/c Đặng Quang Vinh, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy. * Địa điểm: Phòng họpTrường Chính trị tỉnh.
| Thứ ba 08/11: |  
 | Sáng 08h00’: | - Đ/c Bùi Minh Trí - TUV, Bí thư Thị ủy làm việc với Đảng ủy phường Hội Nghĩa về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương năm 2022; những khó khăn, đề xuất, kiến nghị (Đảng ủy phường Hội Nghĩa chuẩn bị nội dung). * Mời dự: + Lãnh đạo UBND thị xã, + Đ/c Trần Lê Quan - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy. + Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thị ủy, + Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TC-KH, phòng QLĐT, phòng TN&MT, Ban QLDA, + Lãnh đạo Công an, Ban CHQS thị xã, + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Chuyên viên Phương. * Địa điểm: Hội trường UBND phường Hội Nghĩa.
| Sáng 09h30’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo tỉnh Nghệ An (Ban Tuyên giáo Thị ủy chuẩn bị nội dung). * Mời dự:Đ/c Nguyễn Thị Kim Liên, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã. * Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Tầng 19, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương).  
 | Chiều 14h00’: | - Thường trực Thị ủy nghe Ban Tổ chức Thị ủy báo cáo công tác cán bộ (Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung). * Mời dự: + Đ/c Đặng Quang Vinh, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy. + Đ/c Trần Lê Quan - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy. + Đ/c Nguyễn Thị Hải Bình, ThUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy. + Lãnh đạo Văn phòng Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường C – Thị ủy.
| Thứ tư 09/11:
| Sáng08h00’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự tiếp Đoàn Viện Giao lưu Văn hóa Quốc tế IEC (Hàn Quốc) sang thăm, làm việc và trao đổi về chương trình hợp tác, giao lưu thanh niên năm 2023. * Địa điểm:xã Bạch Đằng. 
| Chiều 14h00’: | - Thường trực Thị ủy dự họp Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ của Ban Thường vụ Thị ủy(Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung). * Mời dự:+ Đ/c Đặng Quang Vinh, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy. + Đ/c Nguyễn Thị Hải Bình, ThUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy. * Địa điểm:Hội trường A – Tỉnh ủy.
| Thứ năm 10/11:
| Sáng 08h00’: | - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì Chương trình“Thường trực HĐND lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn thị xã Tân Uyên”. * Địa điểm: Hội trường Thị ủy.
| Thứ sáu 11/11:
| Sáng 08h00’: | - Ban Thường vụ Thị ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Đảng ủy Ban CHQS thị xã chuẩn bị nội dung). * Mời dự: Theo Kế hoạch số 138-KH/TU, ngày 28/10/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy. * Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã.  
 | Thứ bảy 12/11:
| Sáng 07h30’: | - Đ/c Bùi Minh Trí - TUV, Bí thư Thị ủy và Đ/c Đoàn Hồng Tươi, - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Dầu Tiếng năm 2022. * Mời dự: + Đ/c Lê Thị Út, UVTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã. + Đ/c Lâm Minh Sử, UVTV, Chủ huy trưởng Ban CHQS thị xã. + Đ/c Hà Tấn Phú, UVTV, Trưởng Công an thị xã.

 *Lưu ý: Lịch làm việc này thay cho thư mời họp và có thể điều chỉnh tùy theo tình hình của tỉnh và thị xã.