Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần 12 của Thường trực HĐND - UBND thị xã Tân Uyên từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023

2023-03-19 09:27:11

THỨ HAI: 20/3/2023 

Sáng:

1/ 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi cùng Thường trực Thị ủy dự họp UBND tỉnh về dự kiến kế hoạch, chương trình tổ chức Lễ công bố thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương.

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Thị ủy, Phòng VH-TT, Phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng bồi thường thông qua chứng thư định giá đất Công trình Trạm 110kV VSIP2-MR2 và đường dây đấu nối (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường theo Quyết định số 3186/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của UBND thị xã, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Chương trình Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023) và Liên hoan gặp gỡ các thế hệ cán bộ Đoàn Sông Bé – Bình Dương – Bình Phước qua các thời kỳ.

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi đi khảo sát việc cấp phép xây dựng nhà xưởng tại phường Khánh Bình.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo Phòng QLĐT, UBND phường Khánh Bình.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Khánh Bình.

5/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Y tế dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án Phát triển tổng thể ngành y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mời dự: Giám đốc Trung tâm Y tế.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

 

6/ 08 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng VH-TT dự Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai xác thực, khai thác thông tin cư trú của công dân trong CSDLQG về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Bình Dương theo Công văn số 240/STTTT-CNTT&BCVT ngày 14/3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại phòng họp trực tuyến thị xã (Hội trường A – UBND thị xã): CBCC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thị xã, Công an thị xã; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thịnh.

Tại phòng họp trực tuyến các xã – phường: CBCC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các xã, phường (do UBND các xã – phường mời).

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp kiểm điểm cán bộ, công chức có liên quan theo Kết luận Thanh tra số 466/KL-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Phòng TN-MT (Phòng Nội vụ, Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Nội vụ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã. Đại diện Lãnh đạo, cấp ủy, công đoàn, công chức Phòng TN-MT; các cá nhân có liên quan nguyên là Trưởng, Phó Phòng TN-MT; Chánh Văn phòng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với các cơ quan về kinh phí tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập thành phố Tân Uyên (Phòng TCKH chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Thị ủy, Thị đoàn (Thư mời riêng), Phòng VH-TT, Phòng Nội vụ, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Trung tâm VHTT-TT, Phòng Lao động TB-XH, Phòng TN-MT; Chánh Văn phòng,  C/v Hùng Anh, Dũng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND họp thống nhất một số nội dung về kết quả giám sát việc mua sắm thiết bị y tế.

Mời dự: Ban Lãnh đạo Trung tâm Y tế; C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

4/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự họp Chi bộ Xí nghiệp CTCC.

Địa điểm: Phòng họp Xí nghiệp CTCC.

5/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp UBND tỉnh nghe Sở TN-MT báo cáo dự thảo Quyết định Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh và giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của Sở TN-MT, sở Xây dựng (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

6/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp Thanh tra tỉnh về việc đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Lương (Phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ thị xã.

Địa điểm: Phòng họp Thanh tra tỉnh, tầng 5, tháp B Trung tâm Hành chính tỉnh.

7/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Chương trình Triển lãm mô hình sách, tranh, Hội nghị nói chuyện chuyên đề hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh Phúc 20/3; chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4/2023 do Hội LHPN thị xã tổ chức.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thị xã.

 

THỨ BA: 21/3/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023 (Cả ngày); Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023 (Cả ngày).

Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh.

3/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thị xã tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thị xã.

 

THỨ TƯ: 22/3/2023

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tiếp tục dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023 (Cả ngày); Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên tiếp tục dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023 (Cả ngày).

Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh.

 

THỨ NĂM: 23/3/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp kiểm điểm cán bộ, công chức có liên quan theo Kết luận Thanh tra số 466/KL-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh đối với UBND phường Hội Nghĩa (Phòng Nội vụ, UBND phường Hội Nghĩa chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TN-MT, Thanh tra, Phòng Nội vụ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã. Bí thư Đảng ủy; Thường trực HĐND; đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch công đoàn; toàn thể công chức và những người hoạt động không chuyên trách (trừ các chức danh thuộc Đoàn thể phường); các cá nhân có liên quan nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, công chức xã Hội Nghĩa (nay là phường Hội Nghĩa).

Địa điểm: Hội trường UBND phường Hội Nghĩa.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Chương trình họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên – Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất gặp gỡ, vận động hộ ông Bùi Văn Lương bàn giao mặt bằng thuộc công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 423 (đoạn từ ngã tư đường ĐH 409 đến giáp đường ĐT747a) (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Thành viên Ban thực hiện cưỡng chế theo Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND thị xã; C/v Thành.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã để cùng đi.

4/ 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên – Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất gặp gỡ, vận động hộ bà Lê Thị Thăm bàn giao mặt bằng thuộc công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 423 (đoạn từ ngã tư đường ĐH 409 đến giáp đường ĐT747a) (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung).

Mời dự:Thành viên Ban thực hiện cưỡng chế theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND thị xã; C/v Thành.

Địa điểm: Nhà bà Lê Thị Thăm.

5/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tham dự cùng Công ty Điện lực Bình Dương khảo sát hướng tuyến lộ ra đường dây 110kV (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Dương, Điện lực Tân Uyên, Phòng Kinh tế.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã để cùng đi.

6/ 07 giờ 30:Ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền PB,GDPL cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật, cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn thị xã Tân Uyên năm 2023 (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Thành viên Hội đồng phối hợp PB,GDPL thị xã; Báo cáo viên pháp luật thị xã; Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền PB,GDPL tại các cơ quan, đơn vị thị xã không là thành viên của Hội đồng. Xã - phường: Đại diện Lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên; Công chức Tư pháp-Hộ tịch; Cán bộ Đài truyền thanh xã-phường; Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Các đơn vị sự nghiệp, Trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn: Trung tâm GDNN-GDTX, Trường Trung cấp nghề thị xã; Đại diện Ban giám hiệu, cán bộ phụ trách đoàn đội tại các Trường Trung học phổ thông,Trung học cơ sở trên địa bàn (do Phòng Giáo dục và Đào tạo mời); Xí nghiệp Công trình công cộng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, hai Ban HĐND dự Hội nghị kiểm điểm Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND Thị xã theo Kế hoạch số 153-KH/TU, ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy.

Mời dự: Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy;Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND Thị xã.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

2/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp UBND tỉnh phiên họp lần thứ 30 (theo hình thức trực tuyến) thường kỳ tháng 3/2023 – tài liệu được gửi qua phần mềm Ecabinet.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Phòng GDĐT, Phòng VH-TT, Phòng Nội vụ, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động TB-XH, Phòng Y tế, Ban QLDA ĐTXDKV, Kho bạc, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thống kê, Điện lực Tân Uyên, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thịnh.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

3/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài liệt sĩ Tân Phước Khánh (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường theo Quyết định số 4548/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 và Quyết định số 7388/QĐ-UBND ngày 18/11/2022của UBND thị xã, Chánh Văn phòng, C/v Thành.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thị xã.

4/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên chủ trì họp Ban chỉ đạo 24 thị xã thông qua Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2023, Báo cáo kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin từ năm 2017 đến năm 2022 (Ban chỉ huy quân sự thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo 24 thị xã; Chủ tịch Hội đồng chính sách các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Thùy.

Địa điểm: Hội trường B – UBND thị xã.

 

THỨ SÁU: 24/3/2023

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe Phòng VH-TT thông qua thiết kế mỹ thuật công trình Tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa Chiến thắng Tháp canh Cầu Bà Kiên (Phòng VH-TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan:Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Bình Dương; Hội Văn học Mỹ thuật Bình Dương, Hội khoa học lịch sử tỉnh Bình Dương, Ban Tuyên giáo Thị ủy, UBMTTQVN thị xã, Nhân chứng lịch sử phường Thạnh phước và xã Thạnh Hội (Thư mời riêng); đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TN-MT, Phòng GDĐT, Phòng VH-TT, Phòng Nội vụ, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động TB-XH, Phòng Y tế, Trung tâm VHTT&TT, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; Chủ tịch UBND các xã – phường: Thạnh Phước, Thạnh Hội; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh; Đơn vị tư vấn (do Phòng VH-TT mời).

Địa điểm: Hội trường A - UBND thị xã.

2/ 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên họp nghe Phòng QLĐT báo cáo việc cải tạo cây xanh khu vực Quảng trường phục vụ Lễ công bố Nghị quyết của UBTVQH (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung); nghe các cơ quan báo cáo tiến độ thực hiện các công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Thị xã Tân Uyên – thành phố Tân Uyên (Phòng QLĐT, Phòng VH-TT, Phòng Lao động TB-XH, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan:Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng VH-TT, Phòng Lao động TB-XH, Trung tâm VHTT&TT, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh, Dũng; Đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Hội trường A - UBND thị xã.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (Trung tâm PTQĐ thị xã chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4/ 08 giờ 00:Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tham dự cùng Đoàn công tác của Bí thư Thị ủy làm việc Đảng ủy phường Thạnh Phước về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương những tháng đầu năm 2023; những khó khăn, đề xuất kiến nghị (Đảng ủy phường Thạnh Phước chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã,  Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Lao động TB-XH, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Ban QLDA ĐTXDKV thị xã; Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thạnh Phước.

5/ 08 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Công an thị xã dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến  năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Công an thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Phòng VH-TT. Xã – phường: Thường trực Tổ Công tác, Tổ giúp việc Đề án 06 các xã – phường; các tập thể, cá nhân được khen thưởng (do Công an thị xã mời).

Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.

6/ 09 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng GD-ĐT dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án Củng cố, tăng cường, phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của ngành Giáo dục Bình Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và công tác PCCC-CNCH năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 (Công an thị xã chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thường trực Thị ủy (Thư mời riêng); Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Thành viên Ban ATGT thị xã; Ban chỉ đạo PCCC-CNCH thị xã và Tổ giúp việc. Xã – phường: Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Công an, CHT BCH Quân sự 12 xã, phường; Chánh Văn phòng, C/v Thùy; Các tập thể, cá nhân được khen thưởng; PV.

Địa điểm: Hội trường A – Công an thị xã.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, hai Ban HĐND họp Thường trực HĐND thị xã quý 1/2023

Mời dự:Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã, Phó Chánh Văn phòng Võ Yến Nhi, C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thị xã.

3/ 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự họp giao ban quý I/2023 giữa UBND tỉnh với các sở ngành, địa phương khối văn hóa xã hội.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

 

CHỦ NHẬT: 26/3/2023

Sáng:

1/ 06 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Nguyên dự Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã năm 2023 (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở VHTT-DL, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, Phòng Quản lý nghiệp vụ TDTT tỉnh – Sở VHTT&DL (Thư mời riêng); đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường; PV.

Địa điểm: Quảng trường Thị xã.

2/ 08 giờ 30: Trưởng Ban Pháp chế Huỳnh Văn Diên tham dự Chương trình đối thoại với cử tri do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Nhà hát truyền hình của Đài PT-TH Bình Dương.

 

                       Thông báo này thay thư mời họp.