Thông tin chỉ đạo

Về việc phê duyệt Phương án và dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.402, phường Tân Phước Khánh tại phường Tân Phước Khánh và phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - đợt 2

2023-07-31 00:00:00

Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên ban hành Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Về việc phê duyệt Phương án và dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.402, phường Tân Phước Khánh tại phường Tân Phước Khánh và phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - đợt 2.

Chi tiết xem tại file đính kèm.