Thông tin chỉ đạo

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên khóa III, nhiệm kỳ 2011-2026

2023-07-27 00:00:00

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên khóa III, nhiệm kỳ 2011-2026.

Chi tiết xem tại file đính kèm.