Hỏi đáp

Thông tin chi tiết

12-05-2022 13:31

Phòng QLĐT huyện Bến Cát Trả lời:

Qua xem xét câu hỏi của ông Đoàn Công Hậu tại xã Lai Hưng, Phòng Quản lý đô thị có ý kiến như sau:

* Yêu cầu về giấy phép xây dựng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn (xã Lai Hưng):

- Đất của Đoàn Công Hậu không nằm trong quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt thì việc xây dựng nhà ở riêng lẻ, cấp 4 của ông Đoàn Công Hậu thuộc các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng (Tại Điểm i, Khoản 2, Điều 89, Mục 30, Luật số 62/2020-QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng).

- Trước khi xây dựng công trình thửa đất của ông Đoàn Công Hậu phải được chuyển mục đích sử dụng đất là đất ở và phù hợp với mục đích sử dụng đất.

* Trường hợp ông Đoàn Công Hậu có đề nghị cấp giấy phép xây dựng thì thực hiện theo thủ tục hành chính sau:

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

- Thành phần hồ sơ đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

   + Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo Mẫu số 1 Phụ lục số II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

   + Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

   + 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:

  • Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình.
  • Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình.
  • Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện.
  • Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

- Số Lượng Hồ Sơ: 2 (bộ).

- Phù hợp với các nội dung quy định tại Điều 41, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021.

Thông tin chi tiết

12-05-2022 13:31

Phòng QLĐT huyện Bến Cát Trả lời:

Qua xem xét câu hỏi của ông Nguyễn Huỳnh Thái Hòa, Phòng Quản lý đô thị có ý kiến như sau:

- Dự án nhà ở nông thôn Nam Long TAT tại xã Lai Hưng đã được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 theo Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát. Chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng và được cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư cơ sở hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Chủ đầu tư được miễn giấy phép xây dựng và thực hiện xây dựng nhà ở riêng lẻ theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết, theo thiết kế mẫu, quy chế quản lý quy hoạch và giấy phép xây dựng.

Thông tin chi tiết

20-03-2022 10:29

BAN BIÊN TẬP Trả lời:

Trường hợp huyện Bến Cát đăng ký kinh doanh thì hợp đồng thuê nhà bắt buộc phải đóng dấu chứng thực:

Trong thời gian vừa qua, huyện Bến Cát ghi nhận nhiều trường hợp cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh (có hợp đồng thuê mượn cơ sở vật chất nhưng không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) chỉ để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng. Thực tế, các hộ kinh doanh này không hoạt động nên gây khó khăn trong việc thu thuế, bị treo mã số thuế... Hiện tại, Chi Cục thuế khu vực Bến Cát đang phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bến Cát xây dựng kế hoạch thu hồi hơn 350 giấy phép đăng ký kinh doanh không hoạt động. Do đó, để khắc phục tình trạng trên, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh phải có hợp đồng thuê mượn cơ sở vật chất có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.