Tin thông báo

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã

2023-03-15 00:00:00

Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên ban hành Thông báo số 86/TB-UBND ngày 13/3/2023 Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Tải về Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã