Thông tin tuyên truyền

Tiếp tục phát động hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên Internet" của tỉnh Bình Dương năm 2023

2023-09-11 11:08:25

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 2346/UBND-NC ngày 08/9/2023 về việc tiếp tục phát động hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên Internet" của tỉnh Bình Dương năm 2023.

Chi tiết xem tại file đính kèm.