Thông tin tuyên truyền

Kế hoạch thông tin tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

2023-08-25 00:00:00

Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên ban hành Kế hoạch số 1949/KH-UBND ngày 15/8/2023 về thông tin tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023).

Chi tiết xem tại file đính kèm.