Thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn nhận biết nguy cơ, dấu hiệu có thể xảy ra sạt lở bờ sông và kỹ năng ứng phó

2023-09-12 00:00:00

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 3875/STNMT-TNNKS ngày 11/9/2023 về việc Hướng dẫn nhận biết nguy cơ, dấu hiệu có thể xảy ra sạt lở bờ sông và kỹ năng ứng phó.

Chi tiết xem tại file đính kèm