Tiêu đề ở đây
  THÀNH PHỐ TÂN UYÊN
LỊCH LÀM VIỆC

Lịch làm việc tuần 25 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024

16-06-2024    

 

THỨ HAI: 17/6/2024

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi đi khảo sát các hư hỏng của Trường THCS Hội Nghĩa (UBND phường Hội Nghĩa, Trường THCS Hội Nghĩa chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Phòng Tài chính Kế hoạch, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố, Phòng GDĐT, UBND phường Hội Nghĩa, Trường THCS Hội Nghĩa (do UBND phường liên hệ chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Trường THCS Hội Nghĩa.

2/ 09 giờ 15: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi đi khảo sát vị trí diễn tập công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã Bạch Đằng năm 2024 (Phòng Kinh tế, Ban chỉ huy quân sự thành phố, UBND xã Bạch Đằng chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Phòng Kinh tế, Ban chỉ huy quân sự thành phố, UBND xã Bạch Đằng.

Địa điểm: Tập trung tại UBND xã Bạch Đằng.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong tham dự cùng Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm việc với Đảng ủy phường Phú Chánh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Phú Chánh.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên làm việc với Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc bồi thường, hỗ trợ công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 746 từ ngã ba Tân Thành đi ngã ba Hội Nghĩa (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (Thư mời riêng), Trung tâm PTQĐ thành phố, Phòng TN-MT , UBND phường Hội Nghĩa ; Chánh Văn phòng, C/v Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2- UBND thành phố.

5/ 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên làm việc với Công ty Cổ phần Hạt Việt về việc bồi thường, hỗ trợ công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 746 từ ngã ba Tân Thành đi ngã ba Hội Nghĩa (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Công ty Cổ phần Hạt Việt (Thư mời riêng), Trung tâm PTQĐ thành phố, Phòng TN-MT , UBND phường Hội Nghĩa ; Chánh Văn phòng, C/v Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2- UBND thành phố.

6/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Hội đồng thẩm định xét công nhận các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự : Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Lãnh đạo UBND các xã : Bạch Đằng, Thạnh Hội.

Địa điểm: Phòng họp C – UBND tỉnh, tầng 16, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

7/ 08 giờ 00: Ban KTXH HĐND họp thẩm tra Đề án Lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông, giám sát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Tân Uyên, giai đoạn 2024 – 2030 (Công an thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban KTXH HĐND thành phố ; đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố ; Thủ trưởng các cơ quan : Công an thành phố, Phòng TCKH ; Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Thủy, Thùy.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

8/ 08 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT dự họp Sở GTVT về việc thống nhất một số nội dung chủ yếu của Hồ sơ thiết kế cơ sở (Phương án nút giao trên tuyến, hệ thống hầm chui, đường song hành, hệ thống thoát nước) dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương theo Giấy mời số 2413/TM-SGTVT ngày 14/6/2024 của Sở GTVT.

Địa điểm: Hội trường Sở GTVT, tầng 12, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Xí nghiệp CTCC về tình hình thực hiện nhiệm vụ (Xí nghiệp CTCC chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan : Ban KTXH HĐND thành phố, Công an thành phố, Phòng TCKH, Phòng TN-MT, Xí nghiệp CTCC; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Tuyền.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi duyệt clip phóng sự họp mặt Báo chí năm 2024 (Trung tâm VHTT&TT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Ban Tuyên giáo Thành ủy (Thư mời riêng), Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh, Phòng Nội vụ; Chánh Văn phòng, C/v Tuyền.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên làm việc với UBND phường Thạnh Phước về việc triển khai xác nhận nguồn gốc đất của các hộ dân (UBND phường Thạnh Phước chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Trung tâm PTQĐ thành phố, UBND phường Thạnh Phước ; C/v Đức.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thạnh Phước.

4/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Sở NN&PTNT về công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện thí điểm xây dựng làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng (Phòng Kinh tế, UBND xã Bạch Đằng chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Phòng Kinh tế, Phòng TCKH, UBND xã Bạch Đằng.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Bạch Đằng.

5/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế tham gia thẩm định thực tế điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Số 1 của Công ty  Cổ phần Dầu khí Quốc tế Thái An theo Giấy mời số 1830/GM-SCT ngày 12/6/2024 của Sở Công thông.

Địa điểm: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Số 1, đường ĐT 747B, Khu phố Khánh Tân, phường Khánh Bình

THỨ BA: 18/6/2024

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự kỳ họp chuyên đề - Hội đồng nhân dân thành phố Tân Uyên khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Mời dự: Thư mời riêng; Đại biểu HĐND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể thành phố. Xã – phường: Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng các Ban HĐND các xã – phường; Lãnh đạo Văn phòng, C/v Tổng hợp; PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thành phố.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp trực tuyến UBND tỉnh phiên họp lần thứ 63 -Tài liệu được gửi lên phần mềm Ecabinet.

Mời dự : Lãnh đạo các cơ quan : Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng TNMT, Phòng GDĐT, Phòng VHTT, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động TBXH, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT&TT, Trung tâm PTQĐ thành phố, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố, Kho bạc ; C/v Thịnh.

Địa điểm: Phòng 2 – UBND thành phố.

3/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

4/ 08 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT dự họp Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13.

Mời dự: Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ thành phố.

Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh, tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều :

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tham dự buổi làm việc của đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Vĩnh Tân về tình hình xây dựng ở khu dân cư tự phát, nhà kho, nhà xưởng trên địa bàn phường (Đảng ủy phường Vĩnh Tân chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Tân.

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Vĩnh Tân.

THỨ TƯ: 19/6/2024

Sáng:

1/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự Họp mặt kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024) – Phòng VHTT chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thư mời riêng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố. Xã, phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, Cán bộ phụ trách truyền thanh và đại diện Ban biên tập Trang thông tin điện tử các xã, phường; Lãnh đạo Văn phòng, C/v Tổng hợp; PV.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về Đề án thành lập Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông (Công an thành phố chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Trưởng Công an thành phố.

Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp UBND tỉnh làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh xem xét, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác: (1) đo đạc, định giá đất; (2) cung cấp tài liệu, chứng cứ phục vụ hoạt động xét xử; (3) giao đất và hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân các huyện, thành phố; (4) xử lý cơ sở nhà, đất Tòa án đang quản lý

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 20/6/2024

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với các cơ quan về việc giải quyết kiến nghị của Tu hội Nữ tử Bác ái Vinh Sơn liên quan đến phương án xử lý khu đất điều trị bệnh Phong Bến Sắn theo Văn bản số 1694/UBND-KT ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh (Phòng Nội vụ, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường (Thư mời riêng), Phòng Nội vụ, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Phòng Y tế; Chủ tịch UBND phường Khánh Bình; Chánh Văn phòng, C/v Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe các ngành báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của bà Trương Thị Sạn ở Uyên Hưng (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Công an thành phố; Lãnh đạo UBND phường Uyên Hưng; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Hội trường C- UBND thành phố.

3/ 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo các nội dung liên quan đến đơn kiến nghị của ông Võ Tuấn Anh thuộc công trình Nâng cấp mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường đài liệt sĩ Tân Phước Khánh (Trung tâm PTQĐ tỉnh và UBND phường Tân Phước Khánh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Trung tâm PTQĐ tỉnh (Thư mời riêng), Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, UBND phường Tân Phước Khánh; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn  Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, Trưởng Ban KTXH Ngô Văn Thảo dự Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển văn hóa cộng đồng ở các khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong bối cảnh hiện nay” do Trường Chính trị tỉnh tổ chức.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng VHTT.

Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh.

5/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự Hội thi Gia đình Văn hóa – Thể thao tiêu biểu thành phố Tân Uyên năm 2024.

Mời dự: Thư mời riêng; Thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác Gia đình thành phố; Lãnh đạo và cán bộ, công chức – viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin ; Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố. Xã, phường: Đại diện lãnh đạo UBND, Công chức Văn hóa – Thông tin, cán bộ phụ trách công tác Gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường ; PV.

Địa điểm: Khu di tích Chiến khu Vĩnh Lợi, phường Vĩnh Tân.

6/ 08 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng GDĐT dự Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 do Bộ GDĐT tổ chức.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh, tầng 16/B Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều :
1/ 14 giờ 00:
Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Công an tỉnh về công tác chuẩn bị Tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Tân Uyên (Công an thành phố chuẩn bị nội dung).
Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Thành đoàn, Công an thành phố, Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Phòng TCKH, Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT, Điện lực, Xí nghiệp CTCC, Trung tâm Y tế ; Chủ tịch UBND các phường: Uyên Hưng, Tân Hiệp, Khánh Bình.
Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, hai Ban HĐND thành phố dự Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế Quý II năm 2024; Lãnh đạo Văn phòng.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thành phố.


3/ 14 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự dự Hội nghị Quân chính đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương 06 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức (Ban chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Chỉ huy trưởng và Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thành phố.

Địa điểm: Hội trường A – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

THỨ SÁU: 21/6/2024

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng bồi thường dự án Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai thông qua phương án bồi thường đoạn qua địa bàn phường Thạnh Phước, Thái Hòa (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Ban QLDA ngành NN&PTNT (Thư mời riêng); Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 và Quyết định 723/QĐ-UBND ngày 30/1/2024; Lãnh đạo UBND phường: Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, Khánh Bình, Thái Hoà, Thạnh Phước; Chánh Văn phòng, C/v Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ các ngôi mộ ảnh hưởng công trình xây dựng hoa viên khu phố An Thạnh phường Thái Hòa (UBND phường Thái Hòa, Phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng TCKH, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Lãnh đạo UBND phường Thái Hòa; Chánh Văn phòng, C/v Oanh.

Địa điểm: Phòng họp 2– UBND thành phố.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe Phòng TNMT báo cáo tiến độ giải quyết các thủ tục đối với các điểm kinh doanh phế liệu được phép tồn tại trên địa bàn (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng TN-MT; Lãnh đạo UBND các phường: Khánh Bình, Thái Hòa, Uyên Hưng, Tân Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân, Tân Phước Khánh; Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Đức.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

3/ 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên gặp gỡ, đối thoại với Nguyễn Văn Thuyền về việc bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Khu công nghiệp và Đô thị Tân Uyên (Phòng TNMT, UBND phường Vĩnh Tân chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (Thư mời riêng), Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH; Lãnh đạo UBND Vĩnh Tân; C/v Đức.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Vĩnh Tân.

4/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, hai Ban HĐND họp thông qua báo cáo khảo sát về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ chín – HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Thủy.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

THỨ BẢY: 22/6/2024

Sáng:

06 giờ 45: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Lễ phát động “Ngày thứ bảy văn minh” và phối hợp các lực lượng ra quân làm công tác Dân vận năm 2024.

Địa điểm: Khu tái định cư Tân Hiệp – khu phố Tân Phú, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên (đường Nguyễn Tri Phương-ĐH 423).

CHỦ NHẬT: 23/6/2024

Sáng:

1/ 06 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Lễ ra quân hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy -26/6” năm 2024 (Công an thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo 138 thành phố ; đại diện Ban giám hiệu các Trường THPT, THCS trên địa bàn, Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Xí nghiệp CTCC, Trung tâm GDNN-GDTX, Điện lực Tân Uyên. Xã – phường : Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Chủ tịch UBMTTQVN, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội LHPN các xã – phường.

Địa điểm: Quảng trường thành phố, phường Uyên Hưng.

2/ 06 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Công an thành phố dự Lễ ra quân hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy -26/6” năm 2024 do UBND tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Quảng trường thành phố Bến Cát, đường 30/4, khu phố 2, phường Mỹ Phước, thành phố Bến Cát.

                       Thông báo này thay thư mời họp.


LỊCH KHÁC