Tiêu đề ở đây
  THÀNH PHỐ TÂN UYÊN
LỊCH LÀM VIỆC

Lịch làm việc tuần 28 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 08/7/2024 đến ngày 14/7/2024

07-07-2024    

THỨ HAI: 08/7/2024

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND thành phố họp Hội ý lãnh đạo; Lãnh đạo Văn phòng dự.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe báo cáo tình hình lập đề án đề nghị công nhận thành phố Tân Uyên là đô thị loại II (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng QLĐT; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú dự kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND phường Thái Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thái Hòa.

4/ 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban KTXH Phạm Thị Hồng Lụa dự kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND xã Bạch Đằng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Bạch Đằng.

5/ 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Hà Phương dự kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND phường Khánh Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Khánh Bình.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự họp UBND tỉnh nghe Công an tỉnh báo cáo: (1) Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; (2) Công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân (Công an thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Công an thành phố.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lý Ngọc Phong dự họp Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng VHTT.

Địa điểm: Phòng họp C – UBND tỉnh.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo việc rà soát tiến độ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý quỹ đất công (Phòng TN-MT chuẩn bị nội dung; Phòng QLĐT chuẩn bị các nội dung về việc thẩm định Báo cáo KTKT, Phòng TCKH chuẩn bị các nội dung về việc thẩm định KHLCNT các công trình hàng rào khu đất công).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng GDĐT, Phòng Lao động TB&XH, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, Xí nghiệp CTCC ; đại diện Lãnh đạo UBND các xã - phường; Chánh Văn phòng, C/v Đức.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

4/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Hội đồng thẩm định cấp cơ sở dự án đường Vành đai 4 đoạn từ cầu Thủ Biên – Sông Sài Gòn (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TCKH.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

THỨ BA: 09/7/2024

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, hai Ban HĐND thành phố dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị ; Lãnh đạo Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra thành phố tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

Chiều :

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Phòng TCKH, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố, Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan : Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Phòng GDĐT, Công an thành phố, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố, Trung tâm PTQĐ thành phố, Kho bạc nhà nước Tân Uyên; Chánh Văn phòng, Pho Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Phòng GDĐT về vụ việc tại Trường THCS Lê Thị Trung (Phòng GDĐT, Trường THCS Lê Thị Trung chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan : Công an thành phố, Phòng Nội vụ ; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDĐT; Ban giám hiệu trưởng Trường THCS Lê Thị Trung (Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Giáo viên chủ nhiệm và các thành phần có liên quan – do Trường mời); Chủ tịch UBND và Trưởng Công an phường Uyên Hưng, Chánh Văn phòng, C/v Tuyền.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 14 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp UBND tỉnh về việc báo cáo tiến độ và vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng đường từ Ngã 4 Bình Chuẩn đến Ngã 3 giao nhau với tuyến đường Đài Liệt sĩ Tân Phước Khánh đoạn qua phường Tân Phước Khánh (Phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh (Thư mời riêng), Phòng TNMT.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4/ 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp UBND tỉnh nghe Hội đồng thẩm định báo cáo tiến độ, các khó khăn vướng mắc trong thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh: Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn; Cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng QLĐT.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

5/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lý Ngọc Phong dự Đại hội thi đua ‘Cựu chiến binh gương mẫu’ lần thứ VII, giai đoạn 2019-2024.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố.

6/ 14 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng QLĐT tham dự buổi làm việc với Đảng ủy phường Vĩnh Tân về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024; về tình hình xây dựng ở khu dân cư tự phát, nhà kho, nhà xưởng trên địa bàn phường (Đảng ủy phường Vĩnh Tân chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Phòng TN-MT, Điện lực Tân Uyên; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Tân.

Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Vĩnh Tân.

7/ 14 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự họp Sở NN&PTNT về việc rà soát, làm rõ một số nội dung liên quan trình phê duyệt diện tích hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024,2025 (Theo Giấy mời số 57/GM-SNN ngày 03/7/2024 của Sở NN&PTNT).

Địa điểm: Phòng họp A – Sở NN&PTNT.

THỨ TƯ: 10/7/2024

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Ban Tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Bạch Đằng, Thạnh Hội năm 2024 (Phòng Kinh tế, Ban chỉ huy quân sự thành phố, UBND xã Bạch Đằng và Thạnh Hội chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban Tổ chức diễn tập theo Quyết định số 780-QĐ/TU ngày 28/5/2024 của Thành ủy Tân Uyên (do Phòng Kinh tế mời); Chánh Văn phòng, C/v Hùng Anh, Thùy.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

2/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện đối với các khu đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm PTQĐ thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lý Ngọc Phong họp nghe báo cáo công tác an sinh xã hội trên địa bàn (Phòng Lao động TBXH, Bảo hiểm xã hội chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Liên đoàn lao động (Thư mời riêng), Phòng Lao động TBXH, Phòng TCKH, Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội; Lãnh đạo UBND các xã – phường; Phó Chánh Văn phòng Văn Bình, C/v Oanh.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

4/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi làm việc với Phòng QLĐT về việc tiếp nhận hồ sơ và cấp phép xây dựng (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLĐT (cán bộ tiếp nhận hồ sơ và cán bộ xác minh cấp phép xây dựng) ; C/v Trường, Hồng Đức.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thành phố.

5/ 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú dự kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND phường Tân Vĩnh Hiệp khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Vĩnh Hiệp.

6/ 07 giờ 30: Trưởng Ban KTXH Ngô Văn Thảo dự kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND phường Vĩnh Tân khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Vĩnh Tân.

7/ 07 giờ 30: Trưởng Ban Pháp chế Huỳnh Văn Diên dự kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND phường Tân Hiệp khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Hiệp.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thành ủy về công tác cán bộ.

Địa điểm: Hội trường C - Thành ủy.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú họp giao ban Thường trực Thành ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường C - Thành ủy.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp thông qua phương án cưỡng chế trường hợp chưa bàn giao mặt bằng (hộ ông Nguyễn Văn Cường, bà Nguyễn Thị Hòa, bà Nguyễn Thị Thủy) thuộc công trình: Lộ ra 110kV trạm 220kV Tân Uyên (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Chủ đầu tư dự án, UBMTTQVN thành phố, Hội LHPN thành phố, Hội Nông dân, Thành đoàn (Thư mời riêng), Phòng TNMT, Công an thành phố, Phòng Tư pháp, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Thanh tra, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Trung tâm PTQĐ thành phố, Trung tâm VHTT&TT, Trung tâm Y tế, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố. UBND phường Thạnh Phước: Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN, Chủ tịch Hội Nông dân, Công chức địa chính-xây dựng, Công chức Tư pháp, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng khu phố (do UBND phường mời); Phó Chánh Văn phòng, Trần Văn Bình, C/v Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

4/ 15 giờ 15: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp thông qua phương án cưỡng chế trường hợp chưa bàn giao mặt bằng (bà Ngô Thị Chính, ông Nguyễn Văn Chính thuộc dự án Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Chủ đầu tư dự án, UBMTTQVN thành phố, Hội LHPN thành phố, Hội Nông dân, Thành đoàn (Thư mời riêng), Phòng TNMT, Công an thành phố, Phòng Tư pháp, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Thanh tra, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Trung tâm PTQĐ thành phố, Trung tâm VHTT&TT, Trung tâm Y tế, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố. UBND phường Vĩnh Tân: Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN, Chủ tịch Hội Nông dân, Công chức địa chính-xây dựng, Công chức Tư pháp, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng khu phố (do UBND phường mời); Chánh Văn phòng, C/v Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

5/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lý Ngọc Phong họp nghe báo cáo kết quả năm học 2023 - 2024 và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2024 – 2025 (Phòng GDĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Ban Lãnh đạo Phòng GDĐT; đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng Nội vụ, Công an thành phố, Ban QLDA ĐTXDKV thành phố; Lãnh đạo UBND các xã – phường; Hiệu trưởng các Trường THPT,  THCS, Tiểu học, Mầm non, Trung tâm GDNN-GDTX (Thư mời riêng); Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Tuyền.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

THỨ NĂM: 11/7/2024

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, hai Ban HĐND thành phố dự kỳ họp thứ mười một (thường lệ giữa năm) Hội đồng nhân dân khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Mời dự: Thư mời riêng; Đại biểu HĐND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể thành phố. Xã – phường: Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng các Ban HĐND các xã – phường; Lãnh đạo Văn phòng, C/v Tổng hợp; PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thành phố.

2/ 08 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp các nước sử dụng tiếng Anh do UBND tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

3/ 09 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT dự họp Sở xây dựng về việc chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 – 2023.

Địa điểm: Phòng họp B – Sở Xây dựng.

Chiều :

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, hai Ban HĐND thành phố tiếp tục dự kỳ họp thứ mười một (thường lệ giữa năm) Hội đồng nhân dân khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Mời dự: Thư mời riêng; Đại biểu HĐND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể thành phố. Xã – phường: Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng các Ban HĐND các xã – phường; Lãnh đạo Văn phòng, C/v Tổng hợp; PV.

Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND thành phố.

2/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ thành phố.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 12/7/2024

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Trần Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp Ban Thường vụ Thành ủy thông qua thuyết minh ý tưởng quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới, thương mại, dịch vụ tại phường Vĩnh Tân (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Thư mời riêng); Thủ trưởng các cơ quan : Phòng QLĐT, Phòng TNMT ; Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân ; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

2/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi làm việc với Phòng QLĐT và Phòng TCKH có chương trình riêng.

Mời dự: Tập thể Ban Lãnh đạo Phòng QLĐT và Tập thể Ban Lãnh đạo Phòng TCKH; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Trường.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lý Ngọc Phong dự Hội nghị toàn thể UBMTTQVN thành phố Tân Uyên lần thứ 02 khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Địa điểm: Hội trường A Khối Đoàn thể.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 - 2023 (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng QLĐT.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

5/ 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Sương, khiếu nại Công văn số 698/UBND-KTTH ngày 20/02/2024 của UBND thành phố Tân Uyên (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố; Lãnh đạo UBND phường Thái Hòa ; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW trong đảng bộ, LLVT tỉnh (Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Hội trường A – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lý Ngọc Phong dự Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố” trong 06 tháng đầu năm 2024 ; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

THỨ BẢY: 13/7/2024

Sáng:

07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lý Ngọc Phong kiểm tra công tác ra quân thực hiện chiến dịch Diệt lăng quăng, muỗi và truyền thông phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, tay chân miệng (đợt 1) trên địa bàn thị xã năm 2024 (Theo Kế hoạch số 2953/KH-BCĐ ngày 20/6/2024 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người thành phố).

Mời dự : Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người thành phố tham gia kiểm tra công tác ra quân thực hiện chiến dịch tại các xã – phường được phân công theo dõi.

CHỦ NHẬT: 14/7/2024

Sáng:

07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lý Ngọc Phong kiểm tra công tác ra quân thực hiện chiến dịch Diệt lăng quăng, muỗi và truyền thông phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, tay chân miệng (đợt 1) trên địa bàn thị xã năm 2024 (Theo Kế hoạch số 2953/KH-BCĐ ngày 20/6/2024 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người thành phố).

Mời dự : Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người thành phố tham gia kiểm tra công tác ra quân thực hiện chiến dịch tại các xã – phường được phân công theo dõi.

 

                       Thông báo này thay thư mời họp.


LỊCH KHÁC