Tin tức

Hội đồng Nhân dân thị xã Tân Uyên thực hiện tốt nhiệm vụ quý I năm 2023

2023-03-24 00:00:00
Chiều 24/3/2023, ông Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Tân Uyên chủ trì cuộc họp HĐND thị xã quý I năm 2023.

DSC_0860.JPG 3.2 MB

Trong quý I/2023, Thường trực HĐND, các Ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND duy trì tổ chức hoạt động theo Luật định, chủ động triển khai theo Kế hoạch đã đề ra; thực hiện đảm bảo đúng quy định về lịch tiếp công dân. Các đại biểu HĐND đã tích cực tham gia các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Luật và Quy chế đề ra. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBMTTQVN thị xã được thực hiện tốt, nhất là trong công tác tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, thị xã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu (thường lệ cuối năm) HĐND tỉnh, thị xã.

Quý II, Thường trực HĐND thị xã sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong đó, tập trung tổ chức tốt kỳ họp HĐND lần thứ bảy (thường lệ giữa năm 2023). Thường trực HĐND thị xã sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị để thị xã Tân Uyên trở thành thành phố Tân Uyên và đạt đô thị loại II trước năm 2025; công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã năm 2021 - 2022; giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát, khảo sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ bảy. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thị xã tiếp tục thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp xúc cử tri và các hoạt động khác. 

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND thị xã đã thông qua báo cáo kết quả giám sát về việc mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 2021; thông qua Chương trình, nội dung phối hợp Ban Tuyên giáo Thị ủy năm 2023. Ngoài ra, các đại biểu cũng cho ý kiến về Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của HĐND thị xã; Kế hoạch triển khai Chương trình giám sát của HĐND và Thường trực HĐND thị xã năm 2023; báo cáo giám sát công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND tại đơn vị ứng cử; báo cáo kết quả giám sát Nghị quyết xã, phường tại kỳ họp lần thứ sáu (thường lệ cuối năm 2022) HĐND thị xã.

DSC_0853.JPG 3.57 MB

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Tân Uyên đề nghị tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo kết quả giám sát để báo cáo đến Thường trực, Ban Thường vụ Thị uỷ. Nhiệm vụ trong quý II, ông  đề nghị rà soát hồ sơ, thủ tục khi nâng cấp đơn vị hành chính; bám sát Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và hai Ban HĐND để sắp xếp lộ trình thực hiện đảm bảo; tổ chức tốt các phiên giải trình trong năm 2023; khẩn trương lựa chọn nội dung đối thoại giữa Chủ tịch HĐND thị xã với Nhân dân, cung cấp cho Ban Dân vận Thị uỷ xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo chặt chẽ, chu đáo; chuẩn bị từ sớm cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2023; duy trì giao ban Thường trực HĐND hằng tháng để xin ý kiến kịp thời đối với những vấn đề phát sinh, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

 Hồng Nhung