Tiếp cận thông tin

Hộ kinh doanh gia công đồ gỗ Trần Kiên

2023-02-10 00:00:00

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư "Gia công đồ gỗ gia dụng từ nguyên liệu gỗ phôi (không sơn sản phẩm)" tại khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình.

Chi tiết xem tại file đính kèm