Tin tức

TX.Tân Uyên dự Hội nghị trực tuyến phiên họp lần thứ 30 của UBND tỉnh Bình Dương

2023-03-24 00:00:00
Chiều ngày 23/3, tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh, chủ trì phiên họp UBND tỉnh lần thứ 30 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý 1 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 9 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tham gia hội nghị tại điểm cầu thị xã Tân Uyên, có ông Huỳnh Văn Lợi, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã; cùng thành viên UBND thị xã, các ngành có liên quan.

IMG_1083.JPG 250.66 KB

Theo báo cáo, trong quý I-2023, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 0,15% so với cùng kỳ năm 2022; kim ngạch xuất khẩu giảm 18,7%, nhập khẩu giảm 14%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 13,2% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực khác tiếp tục được quan tâm và triển khai thực hiện; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí đối với các đối tượng người có công, đối tượng chính sách, xã hội, công nhân khó khăn, hộ nghèo, trẻ em. Triển khai thực hiện xác thực cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội, chi trả chính sách không dùng tiền mặt cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong quý đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 21.004 người; tạo việc làm tăng thêm cho 11.216 người. Tiếp nhận và giải quyết khoảng 278.433 hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội...  

IMG_1091.JPG 243.95 KB

Thời gian tới, các cấp, các ngành nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tranh thủ thời gian đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển KTXH, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, tập trung chú trọng 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; các chương trình đột phá của tỉnh. Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai, xây dựng, thủ tục đầu tư, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đường vành đai 4, cao tốc Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành; nghiên cứu phương án đầu tư cảng An Tây, mở rộng cảng An Sơn; triển khai dự án Vành đai 3; đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới các vị trí kết nối với thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh; đẩy nhanh tiến độ bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13. Kiểm tra tiến độ đầu tư dự án các công trình trọng điểm. Kịp thời hướng dẫn các trung tâm đăng kiểm duy trì hoạt động bình thường, không làm ảnh hưởng đến việc kiểm định xe cơ giới. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Bệnh viện đa khoa 1.500 giường đi vào hoạt động. Tiếp tục triển khai Đề án 06 của Chính phủ và đề án camera giám sát giao thông, an ninh trật tự. Tập trung chuẩn bị sơ kết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chương trình đột phá của Tỉnh ủy.  

 

Nguyễn Phường