Tin tức

Thị xã Tân Uyên triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

2022-11-23 00:00:00
Ngày 22/11/2022, thị xã Tân Uyên triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 và tiêm vét mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại các trường Tiểu học trên địa bàn thị xã.

c8deba726722be7ce733.jpg 235.57 KB
Trong đợt này, thị xã Tân Uyên phân bổ 9.542 liều vắc xin cho học sinh các trường tiểu học ở 12 xã, phường; phấn đấu đạt 100% số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 2 trong các trường công lập và cộng đồng; tiếp nhận, cung ứng kịp thời và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thị xã. Ngày 22/11 triển khai tiêm tại trường học; ngày 23 - 24/11/2022 sẽ tiêm vét mũi 2 và mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại các Trạm Y tế xã, phường và tiêm cho trẻ có bệnh nền tại Trung tâm Y tế thị xã. 

 

Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, thị xã tổ chức 12 đội tiêm chủng và 12 đội cấp cứu sau tiêm tại các điểm tiêm ở Trạm Y tế, 1 đội cấp cứu lưu động trực tại Trung tâm Y tế thị xã. Trung tâm Y tế phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường kiểm tra, rà soát danh sách học sinh và trẻ cộng đồng của địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo tổ chức điểm tiêm an toàn, đúng với các quy định hiện hành của Bộ Y tế.

Hồng Nhung