Tiêu đề ở đây
  THÀNH PHỐ TÂN UYÊN

Thành uỷ Tân Uyên dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TU và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

09-07-2024 01:36:45    

Sáng ngày 9/7/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TU của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được kết nối tới 15.644 điểm cầu trên cả nước, với trên 1.280.000 cán bộ, đảng viên tham dự.


Tại điểm cầu Trung ương, dự hội nghị có đồng chí Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Lương Cường - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư…

Tại hội trường Thành uỷ Tân Uyên, dự hội nghị có đồng chí Bùi Minh Trí - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ Tân Uyên, đồng chí Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Đoàn Hồng Tươi - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đang cư trú tại địa phương; các đồng chí Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thị uỷ Tân Uyên; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, lực lượng vũ trang thành phố; báo cáo viên cấp tỉnh đang công tác tại thành phố và các đồng chí Báo cáo viên Thành uỷ; cấp uỷ các Chi, Đảng bộ khối cơ quan thành phố.

Tại điểm cầu 12 xã, phường trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, phường chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo viên Thành ủy đang công tác tại các xã, phường; Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc; Hiệu trưởng các trường phổ thông, tiểu học, mầm non đóng trên địa bản; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố và xã, phường đã nghỉ hưu sống trên địa bàn. Một số địa phương mở rộng thành phần tham dự đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp ủy viên các chi bộ trực thuộc, trưởng ban điều hành, trưởng ban công tác Mặt trận khu phố, ấp hoặc tất cả đảng viên của Đảng bộ.

Mở đầu hội nghị, các đại biểu xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”. Đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và hướng dẫn thực hiện Quy định; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quy định số 144-QĐ/TW quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới gồm 5 điều: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Ngoài ra, Quy định còn có Điều 6 về tổ chức thực hiện.

Theo Chỉ thị 35-CT/TW, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tổ chức vào đầu năm 2026, đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 và những năm tiếp theo; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung: tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên.

Chỉ thị 35-CT/TW đề ra 7 yêu cầu: công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đúng quy định; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp; công tác nhân sự đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng, cấp ủy; chuẩn bị nhân sự và bầu cử được thực hiện nghiêm, đúng nguyên tắc; có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ “sót” những người thật sự có đức, có tài; đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiêu biểu về đạo đức, lối sống, năng lực công tác; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội…

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện Quy định và Chỉ thị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Quy định và Chỉ thị, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các văn bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả Quy định, Chỉ thị của Bộ Chính trị.

  Hồng Nhung - Thế Anh


CÙNG CHUYÊN MỤC

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tân Uyên: Tập huấn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

19-07-2024 10:54:40

Sáng ngày 19/7/2024, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tân Uyên tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Dự hội nghị có ông Nguyễn Tấn Thy - Thành uỷ viên, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng gần 90 đại biểu là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường; Trưởng, Phó Trưởng Ban Công tác Mặt trận các khu phố, ấp.

UBMTTQVN TP.Tân Uyên kêu gọi ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

18-07-2024 04:50:06

Trong thời gian qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng”; các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân đã nhiệt tình đóng góp, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng giúp giảm bớt khó khăn, cải thiện cả về vật chất và tinh thần.

Trung tâm chính trị TP.Tân Uyên bồi dưỡng chuyên đề "Đảng ta thật là vĩ đại"

18-07-2024 10:47:34

Sáng ngày 18/7, Trung tâm Chính trị thành phố Tân Uyên tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề "Đảng ta thật là vĩ đại" cho 290 đồng chí là Đảng viên mới kết nạp năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024. Đến dự có đồng chí Lê Bá Quyền, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm chính trị thành phố.

Thành uỷ Tân Uyên: Lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

17-07-2024 04:32:02

Năm 2024, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, song Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Tân Uyên luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao, lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, đạt và vượt 6/25 chỉ tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2024, các chỉ tiêu còn lại cơ bản đảm bảo theo kế hoạch.

Thành ủy Tân Uyên bồi dưỡng chuyên đề “tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2024

17-07-2024 11:53:56

Sáng ngày 17/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị TP.Tân Uyên tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2024. Tham dự có gần 300 đại biểu là báo cáo viên Thành ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Tuyên giáo, Ban Thường trực UBMTTQ, lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội 12 xã-phường.

Thành uỷ Tân Uyên: Sơ kết công tác Tuyên giáo, Dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

16-07-2024 04:47:40

Chiều ngày 16/7/2024, Ban Tuyên giáo - Ban Dân vận Thành ủy Tân Uyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo - Dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Lãnh đạo Thành phố Tân Uyên thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình có trẻ bị đuối nước

16-07-2024 02:31:13

Sáng ngày 16/7, Lãnh đạo Thành phố Tân Uyên gồm có ông Bùi Minh Trí – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; ông Đoàn Hồng Tươi - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Tân Uyên, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể thành phố, đại diện lãnh đạo phường Tân Phước Khánh đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình có trẻ bị đuối nước tại phường Tân Phước Khánh.

Ban Thường vụ Thành uỷ Tân Uyên: Giám sát về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị tại Đảng uỷ phường Thái Hoà

16-07-2024 12:45:08

Sáng ngày 16/7/2024, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành uỷ Tân Uyên do đồng chí Nguyễn Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn có buổi giám sát Đảng uỷ phường Thái Hoà. Nội dung giám sát là công tác quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

TP.Tân Uyên khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng khoá 19

15-07-2024 02:04:19

Sáng ngày 15/7, Trung tâm Chính trị Thành phố Tân Uyên tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá 19.

Thành uỷ Tân Uyên: Sơ kết hoạt động Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 6 tháng đầu năm

12-07-2024 05:24:04

Chiều ngày 12/7/2024, Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố Tân Uyên (Ban Chỉ đạo 35 Thành uỷ) sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.