Tin tức

Phường Tân Hiệp ra quân lập lại trật tự đô thị

2023-03-23 00:00:00
Ngày 22/3/2023, phường Tân Hiệp tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường như: Đường ĐT 746, ĐT 474B, đường Nguyễn Tri Phương, đường Nguyễn Khuyến, đường Vĩnh Lợi và các tuyến đường giao thông đô thị do phường quản lí.

z4201425359920_22022630b9f792a44b5dcd9912f15bf6.jpg 263.79 KB
Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu các hộ dân sinh sống, kinh doanh trên các tuyến đường không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và lập lại trật tự đô thị tại các chợ tự phát; tổ chức tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, biển hiệu treo không đúng qui định nhằm lập lại trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị đảm bảo đường thông hè thoáng, góp phần xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp và văn minh.

z4201384153025_2b36ec5fafbaddf553e56621b99c2459.jpg 263.92 KB
Theo kế hoạch năm 2023 việc ra quân lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường sẽ được UBND ra quân thường xuyên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, tạo sự chuyển biến về ý thức, nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị.                                                                                  

                                                                               

Thành Luân