Tin tức

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân phường Uyên Hưng lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028

2023-03-23 00:00:00
Sáng ngày 23/03, Hội Nông dân phường Uyên Hưng tổ chức đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Dai hoi Hoi Nong dan phuong Uyen Hung lan thu XI nhiem ky 2023 2028 (6).jpg 1013.05 KB

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường làm tốt công tác đại diện, đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân. Trong năm hội tổ chức 14 buổi chuyển giao KHKT trên cây trồng có 272 lượt nông dân dự, Hội thảo về tiến bộ khoa học công nghệ, giới thiệu hệ thống phun sương, hệ thống tưới tự động và sơ chế bảo quản ứng dụng trên cây rau, cây ăn quả; phương pháp tự tạo phân hữu cơ,…được 17 cuộc có 302 lượt hội viên tham dự. Tổ chức tham quan mô hình nuôi bò lai 3B ở HTX Xuân Hiệp Đồng Nai, …. Phong trào  nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu đạt nhiều kết quả, ứng dụng thành công nhiều mô hình nông nghiệp sạch gắn với dịch vụ: mô hình trồng hoa màu, rau nhà lưới, trồng nấm, nuôi ếch, nuôi lươn sinh sản, lươn không bùn, bon sai, cây kiểng,…hàng năm tham gia đăng kí danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” qua bình xét có 84,36%.hộ đạt danh hiệu.  Ngoài ra,  Hội Nông dân đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nếp sống văn minh đô thị: vận động nhân dân đóng góp xây dựng tuyến phố văn minh. Tham gia phát hoang vệ sinh đường phố, nạo vét kênh mương nội đồng, tham gia thu gom vỏ thuốc BVTV, vệ sinh môi trường, tháo dỡ biển quảng cáo, tờ rơi sai quy định; phát động hội viên nông dân đăng ký và thực hiện gia đình Nông dân văn hóa, kết quả 98% số hộ đạt “Gia đình văn hóa”.

 

Dai hoi Hoi Nong dan phuong Uyen Hung lan thu XI nhiem ky 2023 2028 (2).jpg 1.07 MB

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân phường Uyên Hưng tiếp tục đề ra một số chỉ tiêu như: có 80% hội viên tham gia học tập Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Hội, phấn đấu kết nạp hội viên mới đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Hàng năm có 90% hội viên đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cuối năm bình xét đạt các cấp từ 85% trở lên hộ đăng ký đạt danh hiệu NDSXKDG.

 

Dai hoi Hoi Nong dan phuong Uyen Hung lan thu XI nhiem ky 2023 2028 (4).jpg 297.01 KB

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào BCH khóa mới, bầu Chủ tịch và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Tân Uyên trong thời gian tới.

 

 

Châu Kha