Tiêu đề ở đây
  THÀNH PHỐ TÂN UYÊN
LỊCH LÀM VIỆC

Lịch làm việc tuần 24 của Thường trực HĐND - UBND thành phố Tân Uyên từ ngày 10/6/2024 đến ngày 14/6/2024

09-06-2024    

THỨ HAI: 10/6/2024

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 01 năm thực hiện việc tháo gỡ các ‘điểm nghẽn’ trong triển khai Đề án 06 tại Văn bản số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 và đẩy mạnh kết nối, chia sẽ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 (Công an thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Công an thành phố.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Trưởng Ban KTXH HĐND thành phố Phạm Thị Hồng Lụa dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Uyên Hưng, xã Bạch Đằng.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Trung tâm PTQĐ.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Bạch Đằng.

3/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, Trưởng Ban KTXH Ngô Văn Thảo dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Tân Phước Khánh.
Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng QLĐT, Trung tâm PTQĐ thành phố

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Phước Khánh.

4/ 08 giờ 00: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Hà Phương dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Khánh Bình.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Khánh Bình.

Chiều:

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp thông qua Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Phòng GDĐT, Trung tâm GDNN-GDTX, các trường THPT: Huỳnh Văn Nghệ, Thái Hòa, Tân Phước Khánh chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Thành đoàn, Hiệu trưởng các trường: THPT Huỳnh Văn Nghệ, THPT Thái Hòa, THPT Tân Phước Khánh, THCS Tân Phước Khánh (Thư mời riêng); Lãnh đạo các cơ quan: Phòng GDĐT, Phòng TCKH, Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm GDNN-GDTX; Chủ tịch UBND các phường: Uyên Hưng, Thái Hòa, Tân Phước Khánh; Chánh Văn phòng, C/v Tuyền.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe công tác chuẩn bị tổ chức họp mặt Báo chí năm 2024 (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Ban Tuyên giáo Thành ủy (Thư mời riêng), Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ; Chánh Văn phòng, C/v Tuyền.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thái Hòa.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thái Hòa.

4/ 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Sở Xây dựng về việc góp ý hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu phường Thái Hòa (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT; Đại diện đơn vị tư vấn (do Phòng QLĐT mời).

Địa điểm: Phòng họp B – Sở Xây dựng, tầng 7, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

5/ 15 giờ 00: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công thương về việc xây dựng Báo cáo Logistics Việt Nam 2024 với chủ đề ‘Khu Thương mại tự do’ theo Giấy mời số 1738/GM-SCT ngày 05/6/2024.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

THỨ BA: 11/6/2024

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe công tác chuẩn bị Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” năm 2024 (Công an thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : UBMTTQVN, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Thành đoàn, Hiệu trưởng các trường: THPT Huỳnh Văn Nghệ, THPT Thái Hòa, THPT Tân Phước Khánh (Thư mời riêng) (Thư mời riêng), Công an thành phố, Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Phòng VHTT, Phòng GDĐT, Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Phòng Lao động TB&XH, Phòng TCKH, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT&TT, Điện lực Tân Uyên, Xí nghiệp CTCC, Trung tâm GDNN-GDTX ; Chủ tịch UBND các xã-phường; Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

2/ 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe công tác chuẩn bị Tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Tân Uyên (Công an thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan : Thành đoàn (Thư mời riêng), Công an thành phố, Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Phòng TCKH, Phòng VHTT, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT&TT, Điện lực Tân Uyên, Xí nghiệp CTCC ; Chủ tịch UBND các xã-phường; Chánh Văn phòng, C/v Thùy.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

3/ 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp nghe công tác chuẩn bị tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ngày thành lập tỉnh Phước Thành (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ban Liên lạc chiến thắng Phước Thành, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Thành đoàn Tân Uyên (Thư mời riêng), Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Điện lực Tân Uyên, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Xí nghiệp Công trình công cộng; Chánh Văn phòng, C/v Tuyền.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

4/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thạnh Phước, xã Thạnh Hội.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Trung tâm PTQĐ.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thạnh Phước.

5/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Trung tâm PTQĐ.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Vĩnh Hiệp.

6/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Hội đồng thẩm định cấp cơ sở dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 đoạn từ cầu Thủ Biên – Sông Sài Gòn theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng TCKH, Trung tâm PTQĐ.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

7/ 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp UBND tỉnh nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình thực hiện các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh: Dự án Quốc lộ 13, Vành đai 3, Vành đai 4 và Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng TCKH, Trung tâm PTQĐ.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

8/ 07 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Phượng.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

Chiều :

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Huỳnh Văn Diên dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Tân Hiệp.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Hiệp.

2/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp HĐBT thông qua phương án bồi thường công trình Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài liệt sĩ Tân Phước Khánh (Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung)

Mời dự: Thành phần Hội đồng theo Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 và Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của UBND thành phố, Chánh Văn phòng, C/v Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Sở VHTT&DL về việc bàn giao hồ sơ, hiện vật và hiện trạng di tích Cù Lao Rùa (Phòng VHTT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng VHTT, Phòng TNMT, Trung tâm VHTT&TT; Chủ tịch UBND xã Thạnh Hội; Chánh Văn phòng, C/v Tuyền.

Địa điểm: Hội trường C - UBND thành phố.

4/ 16 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự Lễ Khánh thành Công ty TNHH Long Thuận.

Địa điểm: Đường Nguyễn Hữu Cảnh (ĐH 420), phường Uyên Hưng.

5/ 13 giờ 30: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tư pháp dự Hội nghị tập huấn việc rà soát, phê duyệt dữ liệu số hóa hộ tịch (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tư pháp; Lãnh đạo UBND và Công chức Tư pháp m- Hộ tịch các xã – phường.

Địa điểm: Hội trường A - UBND thành phố.

THỨ TƯ: 12/6/2024

Sáng:

1/ 07 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp UBND thành phố thông qua các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 – tài liệu được gửi qua phần mềm Ecabinet:

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 (Văn phòng HĐND&UBND chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn do thành phố quản lý) (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2024; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo quyết toán ngân sách thành phố năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2023 (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Tân Uyên năm 2023 đến tháng 6 năm 2024 (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện xây dựng làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện các Đề án trong ứng dụng khoa học – công nghệ trên địa bàn thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo kết quả năm học 2023 - 2024 và phương hướng năm học 2024-2025(Phòng GDĐT chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 (Thanh tra chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 (Thanh tra chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 (Công an thành phố chuẩn bị nội dung).

Tại phòng họp trực tuyến thành phố (Hội trường A – UBND thành phố): Thường trực HĐND, hai Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, Đội Thanh tra xây dựng số 5 – Sở Xây dựng (Thư mời riêng); Thành viên UBND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Ban QLDA ĐTXDKV, Kho bạc, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Trung tâm Y tế, Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thống kê, Trung tâm VHTT&TT, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm Viễn thông, Bưu điện, Ngân hàng NN&PTNT, Phòng Giao dịch NHCSXH thành phố, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Trạm Chăn nuôi – Thú y, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, Đội QLTT số 4, Xí nghiệp CTCC, Hạt Kiểm lâm Tân Uyên – Phú Giáo; Lãnh đạo Văn phòng, các Chuyên viên tổng hợp dự.

Tại phòng họp trực tuyến các xã – phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và các thành phần có liên quan; Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn (do UBND các xã – phường mời).

2/ 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Sở Xây dựng về việc tiếp và làm việc với Tổ Công tác của Đoàn Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 của Ủy ban Kinh tế Trung ương (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng QLĐT.

Địa điểm: Phòng họp B – Sở Xây dựng, tầng 7, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1/ 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thành ủy về các nội dung Ban Tuyên giáo và Trung tâm Chính trị thành phố trình.

Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy.

2/ 14 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thành ủy về Tờ trình xin chủ trương tổ chức thực hiện một số công trình, sự kiện văn hóa chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập xã (nay là phường) Tân Hiệp (01/01/2005 – 01/01/2025) – Phòng TCKH chuẩn bị nội dung.

Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy.

3/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thành ủy về các nội dung Ban Dân vận Thành ủy trình.

Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy.

4/ 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Thường trực Thành ủy nghe Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo kết quả công tác phát triển đảng viên 6 tháng đầu năm 2024

Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy.

5/ 16 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong họp giao ban Thường trực Thành ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

6/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp thông qua Kế hoạch cưỡng chế 11 hộ thuộc các công trình (Lộ ra 110kV trạm 220kV Tân Uyên ; dự án : Xây dựng đường dẫn vào cầu phía Bình Dương; dự án Nạo vét, gia cố Suối Cái) (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Ban quản lý các công trình điện miền nam, Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh, Ban QLDA ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh (Thư mời riêng), Phòng TNMT, Công an thành phố, Phòng Tư pháp, Thanh tra; Lãnh đạo UBND các xã-phường : Thạnh phước, Bạch Đằng, Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Hiệp; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình, C/v Đức.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

7/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi dự họp Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng TCKH.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

8/ 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND khảo sát về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ chín – HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tại UBND phường Tân Phước Khánh.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm VHTT&TT (đưa tin). Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Tân Phước Khánh; C/v Thủy

Địa điểm: UBND phường Tân Phước Khánh.

9/ 15 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND khảo sát về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ chín – HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tại UBND phường Tân Hiệp.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm VHTT&TT (đưa tin). Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Tân Hiệp; C/v Thủy

Địa điểm: UBND phường Tân Hiệp.

10/ 16 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, hai Ban HĐND khảo sát về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ chín – HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tại UBND phường Phú Chánh.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm VHTT&TT (đưa tin). Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Phú Chánh; C/v Thủy

Địa điểm: UBND phường Phú Chánh.

THỨ NĂM: 13/6/2024

Sáng:

1/ 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch HĐND Lý Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi họp Ban Thường vụ Thành ủy; Chánh Văn phòng dự.

Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy.

2/ 08 giờ 00: Hai Ban HĐND khảo sát về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ chín – HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tại UBND phường Hội Nghĩa.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm VHTT&TT (đưa tin). Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Hội Nghĩa; C/v Thủy

Địa điểm: UBND phường Hội Nghĩa.

3/ 09 giờ 00: Hai Ban HĐND khảo sát về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần thứ chín – HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tại UBND phường Uyên Hưng.

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQVN thành phố, Phòng TN-MT, Phòng QLĐT, Điện lực Tân Uyên, Trung tâm VHTT&TT (đưa tin). Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Uyên Hưng; C/v Thủy

Địa điểm: UBND phường Uyên Hưng.

Chiều :

1/ 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Lợi, Trưởng Ban KTXH Ngô Văn Thảo họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố thông qua nội dung điều chỉnh quy mô đầu tư các công trình trên địa bàn (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố (Thư mời riêng); Thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND thành phố (Thủ trưởng các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TN-MT, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động TB&XH), Ban QLDA ĐTXDKV thành phố; Chủ tịch UBND phường Hội Nghĩa; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, C/v Tuyền.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

2/ 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi, Trưởng Ban KTXH Ngô Văn Thảo họp Hội đồng thẩm định dự toán hạng mục: Triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thành phố Tân Uyên (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố (Thư mời riêng); Thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của UBND thành phố; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trần Đức Dũng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Bình, C/v Tuyền.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

3/ 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Nguyên họp nghe báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn (Phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ thành phố chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN-MT, Trung tâm PTQĐ thành phố; Phó Chánh Văn phòng Trần Văn Bình; C/v Đức, Oanh.

Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND thành phố.

THỨ SÁU: 14/6/2024

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi họp Ban Tổ chức thi đua mô hình trồng hoa, cây xanh trước cổng và mặt tiền trụ sở doanh nghiệp, trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; thi đua xanh – sạch –đẹp đường phố với chủ đề “Xóa ô nhiễm-Biến bãi rác thành vườn hoa, cây xanh năm 2023 (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 5638/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 và Quyết định số 5639/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của UBND thành phố ; Lãnh đạo UBND các xã – phường ; C/v Đức, Thịnh.

Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND Đoàn Hồng Tươi dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự thành phố phiên 6 tháng đầu năm 2024

Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thành phố.

                       Thông báo này thay thư mời họp.


LỊCH KHÁC