Tiêu đề ở đây
  THÀNH PHỐ TÂN UYÊN
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Trích yếu Luật Cảnh sát cơ động
Số ký hiệu 04/2022/QH15
Ngày ban hành 14-06-2022
Ngày hiệu lực 01-01-2023
Loại văn bản Luật
Lĩnh vực Văn bản Quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
File đính kèm Xem và tải văn bản 04/2022/QH15

VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
1 21/2023/QH15 22/06/2023 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân
2 13/2022/QH15 14/11/2022 Luật phòng, chống bạo lực gia đình
3 44/2023/TT-BTC 29/06/2023 Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
4 11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra
5 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 30/06/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra