Tin tức

TX.Tân Uyên tổng kết diễn tập chiến đấu phường Uyên Hưng, Khánh Bình, Thái Hòa, Thạnh Phước trong khu vực phòng thủ năm 2022

2022-09-03 14:38:34

Cuộc diễn tập chiến đấu của bốn phường trong khu vực phòng thủ năm 2022 luôn được sự quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và Thường trực Thị ủy, UBND thị xã, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập của thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt được yêu cầu, sát với tình hình thực tế của địa phương.Lãnh đạo các cấp, các ngành đã tích cực chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong diễn tập. Cuộc diễn tập chiến đấu của bốn phường trong khu vực phòng thủ năm 2022 gồm 3 giai đoạn, với 13 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Cuộc diễn tập tiến hành theo 2 phần: Vận hành cơ chế tại hội trường và thực binh tại Công ty Gỗ Hà Thành Thảo, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thị xã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang của thị xã tích cực chuẩn bị, tổ chức chu đáo, toàn diện về mọi mặt, bảo đảm cho diễn tập KVPT thành công tốt đẹp. Qua công tác triển khai quán triệt và thực hành diễn tập năm 2022, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương đã đề cao, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới, qua nghiên cứu, xây dựng hệ thống văn bản, vận hành các nội dung trong các giai đoạn cuộc diễn tập. Đồng thời là cơ sở tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy và tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ thị xã giai đoạn 2016 - 2021 và những năm tiếp theo; xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần khu vực phòng thủ thị xã từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quốc phòng địa phương gắn phát triển kinh tế xã hội với QP&AN trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tạo nguồn lực xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân

 


Tại hội nghị, UBND thị xã đã khen thưởng cho 30 tập thể và 69 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu của phường Uyên Hưng, Khánh Bình, Thái Hòa, Thạnh Phước trong khu vực phòng thủ năm 2022.

                                                                                                                                                                                                  N.Phường-Châu Kha

CÙNG CHUYÊN MỤC