Tin thông báo

Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Tân Uyên

2023-04-25 17:00:00

Ủy ban nhân dân thành phố Tân Uyên ban hành Thông báo số 25/TB-UBND ngày 25/4/2023 về việc Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Tân Uyên.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Tải về Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Tân Uyên