Tin thông báo

Thời gian, địa điểm, thành phần tổ chức thi và Danh mục tài liệu ôn thi, kiểm tra, sát hạch vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân Uyên, năm học 2023-2024

2023-08-18 00:00:00

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố ban hành Thông báo số 834/TB-HĐTDVC ngày 18/8/2023 về Thời gian, địa điểm, thành phần tổ chức thi và Danh mục tài liệu ôn thi, kiểm tra, sát hạch vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân Uyên, năm học 2023-2024.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Tải về Thời gian, địa điểm, thành phần tổ chức thi và Danh mục tài liệu ôn thi, kiểm tra, sát hạch vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân Uyên, năm học 2023-2024