Tin thông báo

Kết quả thi vòng 1 kỳ thi thi tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Tân Uyên

2023-05-17 00:00:00

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Tân Uyên ban hành Thông báo số 34/TB-HĐTD ngày 16/5/2023 về việc kết quả thi vòng 1 kỳ thi thi tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Tân Uyên.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Tải về Kết quả thi vòng 1 kỳ thi thi tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Tân Uyên