Lịch làm việc

THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy (Tuần 48 từ ngày 27/11/2023 đến 01/12/2023)

2023-11-26 19:08:27

 Thứ hai 27/11 

  Sáng 08h00’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy và Đ/c Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì điểm cầu trực tuyến thành phố họp giao ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 và thành phố thông minh Bình Dương. * Mời dự: Thành phần mời dự theo Giấy mời số 291/GM-UBND, ngày 24/11/2023 của UBND tỉnh. * Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

Sáng 08h30’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy và Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự kiểm điểm tập thể Thường trực HĐND thành phố năm 2023 (Thường trực HĐND thành phố chuẩn bị nội dung). * Mời dự: Thành phần Đoàn công tác theo Thông báo số 74-TB/TU, ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. * Địa điểm:Hội trường C – UBND thành phố.

Sáng 08h00’:  - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Lãnh đạo UBND thành phố dự chỉ đạo kiểm điểm tại các cơ sở đảng theo Thông báo số 74-TB/TU, ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy.

 Chiều 14h00’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chỉ đạo kiểm điểm Chi bộ Liên đoàn Lao động thành phố năm 2023 (Chi bộ Liên đoàn Lao động thành phố chuẩn bị nội dung). * Mời dự: Thành phần Đoàn công tác theo Thông báo số 74-TB/TU, ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. * Địa điểm: Hội trường Khối Mặt trận - Đoàn thể thành phố.

 Thứ ba 28/11 

  Sáng 08h00’: - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chỉ đạo kiểm điểm Đảng ủy phường Uyên Hưng năm 2023 (Đảng ủy phường Uyên Hưng chuẩn bị nội dung). * Mời dự: Thành phần Đoàn công tác theo Thông báo số 74-TB/TU, ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. * Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Uyên Hưng.

Thứ tư 29/11 

 Sáng 08h00’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Đại biểu HĐND tỉnh dự họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách. * Địa điểm: Hội trường A, Hội đồng nhân dân tỉnh, tầng 15B Trung tâm Hành chính tỉnh.

Sáng 08h00’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2023 do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức. * Cùng dự: + Lãnh đạo UBND thành phố; + Lãnh đạo Ban và cán bộ công chức Ban Dân vận Thành ủy. * Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.

 Chiều 14h00’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể UBND thành phố năm 2023 (UBND thành phố chuẩn bị nội dung). * Mời dự: Thành phần Đoàn công tác theo Thông báo số 74-TB/TU, ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. * Địa điểm: Phòng họp 2 – UBND thành phố.

 Chiều 16h30’: - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chỉ đạo kiểm điểm Đảng ủy phường Tân Vĩnh Hiệp năm 2023 (Đảng ủy phường Tân Vĩnh Hiệp chuẩn bị nội dung). * Mời dự: Thành phần Đoàn công tác theo Thông báo số 74-TB/TU, ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. * Địa điểm: Hội trường Đảng ủy phường Tân Vĩnh Hiệp.

Thứ năm 30/11 

 Sáng 07h30’ – 08h00’: - Thường trực Thành ủy dự trao quyết định công tác cán bộ (Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nội dung, thư mời). * Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy.

Sáng 08h00’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chỉ đạo kiểm điểm Đảng ủy Khối Đoàn thể năm 2023 (Đảng ủy Khối Đoàn thể chuẩn bị nội dung). * Mời dự: Thành phần Đoàn công tác theo Thông báo số 74-TB/TU, ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. * Địa điểm: Hội trường Khối Mặt trận - Đoàn thể thành phố.

Chiều 14h00’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy và Đ/c Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về Đồ án quy hoạch chung thành phố Tân Uyên do Tỉnh ủy tổ chức. * Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy.

Thứ sáu 01/12 

 Sáng 09h30’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2024. * Địa điểm: Phòng họp Trung tâm chỉ huy/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Sáng 08h00’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì họp Thường trực HĐND thành phố về chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9 (thường lệ cuối năm) HĐND thành phố (Thường trực HĐND thành phố chuẩn bị nội dung). * Địa điểm: Hội trường C – UBND thành phố.

 Chiều 14h00’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chỉ đạo kiểm điểm Đảng ủy Khối Đảng năm 2023 (Đảng ủy Khối Đảng chuẩn bị nội dung). * Mời dự: Thành phần Đoàn công tác theo Thông báo số 74-TB/TU, ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. * Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

*Lưu ý: Lịch làm việc này thay cho thư mời họp và có thể điều chỉnh tùy theo tình hình của tỉnh và thành phố.