Lịch làm việc

THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy (Tuần 47 từ ngày 20/11/2023 đến 26/11/2023)

2023-11-19 08:40:12

 Thứ hai 20/11

  Sáng 07h30’:  - Thường trực Thành ủy dự trao quyết định công tác cán bộ (Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nội dung, thư mời). * Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

Sáng 08h00’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy và Đ/c Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì điểm cầu trực tuyến thành phố dự họp giao ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 và thành phố thông minh Bình Dương. * Mời dự: Thành phần mời dự theo Giấy mời số 282/GM-UBND, ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh. * Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

Sáng 08h00’: - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự họp mặt nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023). * Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Chiều 14h00’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự thành phố phiên cuối năm 2023 (Đảng ủy Quân sự thành phố chuẩn bị nội dung). * Cùng dự: Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc  Thành ủy. * Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thành phố.

Thứ ba 21/11 

 Sáng 07h30’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy tiếp công dân. * Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân thành phố.

Thứ tư 22/11 

Sáng 08h00’:  - Thường trực Thành ủy dự họp Tiểu ban quy hoạch cán bộ của thành phố cho ý kiến về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nội dung). * Mời dự: Các đồng chí Thành viên Tiểu ban quy hoạch cán bộ của thành phố tại Quyết định số 203-QĐ/TU, ngày 03/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. * Địa điểm: Hội trường C – Thành ủy.

Chiều 14h00’: - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố họp nghe và cho ý kiến: + Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Văn phòng Thành ủy chuẩn bị nội dung). + Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Văn phòng Thành ủy chuẩn bị nội dung). + Chương trình làm việc năm 2024 (Văn phòng Thành ủy chuẩn bị nội dung). * Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy. * Địa điểm: Hội trường C - Thành ủy.

Thứ năm 23/11 

 Sáng 08h00’: - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự Hội nghị biểu dương khen thưởng chuyên đề: “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” cho cán bộ, đoàn viên công đoàn khối trường học (năm học 2022 – 2023) và Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức. * Địa điểm: Trung tâm Chính trị thành phố.

Chiều 14h00’: - Giao ban Thường trực Thành ủy. * Mời dự: + Đ/c Lý Ngọc Phong, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; + Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND – UBND thành phố; chuyên viên Giang dự. * Địa điểm: Hội trường C - Thành ủy.

 Thứ sáu 24/11 

  Sáng 08h00’ – 10h30’:  - Ban Thường vụ Thành ủy họp nghe và cho ý kiến: + Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (UBND thành phố chuẩn bị nội dung). + Báo cáo ước thực hiện thu – chi ngân sách và Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (UBND thành phố chuẩn bị nội dung). + Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Văn phòng Thành ủy chuẩn bị nội dung). + Báo cáo ước thực hiện thu – chi tài chính Đảng năm 2023 và dự toán năm 2024 (Văn phòng Thành ủy chuẩn bị nội dung). + Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Văn phòng Thành ủy chuẩn bị nội dung). + Chương trình làm việc năm 2024 (Văn phòng Thành ủy chuẩn bị nội dung). * Mời dự: có Thư mời riêng. * Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

Sáng 11h00’:  - Thường trực Thành ủy đi thăm và chúc mừng bổ nhiệm linh mục mới tại Giáo xứ Hội Nghĩa. * Cùng dự: Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; Phòng Nội vụ, Công an, Quân sự, Mặt trận Tổ quốc thành phố. * Địa điểm: Giáo xứ Hội Nghĩa (địa chỉ: khu phố 3 phường Hội Nghĩa).

 *Lưu ý: Lịch làm việc này thay cho thư mời họp và có thể điều chỉnh tùy theo tình hình của tỉnh và thành phố.