Lịch làm việc

THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy (Tuần 46 từ ngày 13/11/2023 đến 18/11/2023)

2023-11-12 14:55:09

 Thứ hai 13/11

 Sáng 07h30’ – 08h00’:  - Thường trực Thành ủy trao quyết định công tác cán bộ (Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị chương trình, thư mời). * Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

Sáng 08h00’ – 10h00’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy và Đ/c Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì điểm cầu trực tuyến thành phố dự họp giao ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 và thành phố thông minh Bình Dương. * Mời dự: Thành phần mời dự theo Giấy mời số 276/GM-UBND, ngày 10/11/2023 của UBND tỉnh. * Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

Sáng 10h00’ – 11h00’:  - Thường trực Thành ủy nghe và cho ý kiến: + Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố năm 2023 (Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nội dung). + Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị thành phố (Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nội dung). + Công văn về việc nội dung gợi ý, lưu ý kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023 (Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nội dung). * Mời dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Văn phòng Thành ủy. * Địa điểm: Hội trường Thành ủy.

 Chiều 14h30’: - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự họp giao ban Đảng – Đoàn thể năm 2023 do Tỉnh ủy tổ chức. * Cùng dự: + Đ/c Đặng Quang Vinh, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; + Đ/c Nguyễn Ngọc Mai, TUV, Chánh Văn phòng Thành ủy; + Đ/c Võ Thị Kim Bích, TUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

Thứ ba 14/11 

  Sáng 08h00’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy dự Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 571/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục xây dựng trụ sở làm  việc riêng đạt chuẩn, gắn với đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, dịch vụ, nâng cao đời sống lực lượng DQTT cấp xã giai đoạn 2021 – 2025; sơ kết 01 năm thực hiện “Đề án tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị đang làm việc trong các Khu – Cụm công nghiệp, Công ty, Xí nghiệp trên địa bàn tỉnh” trong LLVT thành phố Tân Uyên năm 2023 (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung). * Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thành phố.

Chiều 14h00’:  - Thường trực Thành ủy dự họp Tiểu ban quy hoạch cán bộ của thành phố cho ý kiến về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Đảng ủy các xã – phường, nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 và nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 - 2031 (Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nội dung). * Mời dự: Các đồng chí Thành viên Tiểu ban quy hoạch cán bộ của thành phố tại Quyết định số 203-QĐ/TU, ngày 03/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. * Địa điểm: Hội trường C – Thành ủy.

Thứ tư 15/11 

  Sáng 08h00’:  - Thường trực Thành ủy dự họp Tiểu ban quy hoạch cán bộ của thành phố cho ý kiến về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố; các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nội dung). * Mời dự: Các đồng chí Thành viên Tiểu ban quy hoạch cán bộ của thành phố tại Quyết định số 203-QĐ/TU, ngày 03/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. * Địa điểm: Hội trường C – Thành ủy.

Chiều 13h30’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Tôn giáo thành phố tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo Dân tộc – Tôn giáo tỉnh giám sát về tình hình dân tộc – tôn giáo năm 2023 (Ban Dân vận Thành ủy chuẩn bị nội dung). * Mời dự: + Lãnh đạo UBND thành phố; + Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy; + Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Công an, Phòng TNMT, Phòng QLĐT thành phố; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. * Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy.

Thứ năm 16/11 

 Sáng 08h00’:  - Thường trực Thành ủy dự Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (mở rộng) do Tỉnh ủy tổ chức. * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

Thứ sáu 17/11 

 Sáng 07h30’: - Ban Thường vụ Thành ủy dự kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân thành phố Tân Uyên khóa III, nhiệm kỳ 2021– 2026. * Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

Thứ bảy 18/11 

  Sáng 08h30’:  - Thường trực Thành ủy dự Lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia; Họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023). * Địa điểm: Trường THPT Thái Hòa.

Tối 19h00’:  - Ban Thường vụ Thành ủy dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật, chủ đề: “Chào mừng thành phố mới Tân Uyên và tiếp sức cho em đến trường”. * Địa điểm: Quảng trường thành phố.