Lịch làm việc

THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy (Tuần 38 từ ngày 18/9/2023 đến 23/9/2023)

2023-09-17 14:41:32

 Thứ hai 18/9

 Sáng 07h30’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự Tổng duyệt nội dung chương trình khai mạc và thực binh A2 (Thông báo số 353-TB/VPTU, ngày 15/9/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy). * Địa điểm: Khu Công nghiệp VSIP IIA, đường Dân Chủ, phường Vĩnh Tân.

Thứ ba 19/9 

  Sáng 08h00’:  - Thường trực Thành ủy dự Hội nghị lần thứ 28 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng) – Sơ kết giữa nhiệm kỳ gắn với đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại 2023. * Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

Chiều 15h00’:  - Thường trực Thành ủy kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và 4 phường năm 2023. * Mời dự: + Đ/c Nguyễn Hồng Nguyên, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; + Đ/c Huỳnh Văn Lợi, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; + Lãnh đạo các cơ quan: Ban CHQS, Công an, Trung tâm VHTT-TT, Điện lực, Xí nghiệp CTCC, Trung tâm Y tế, Phòng Y tế thành phố; + Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và Văn phòng HĐND – UBND thành phố. * Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

Thứ tư 20/9 

 Sáng 07h30’:  - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy dự Chương trình thực hành diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tân Uyên năm 2023 theo Thông báo số 353-TB/VPTU, ngày 15/9/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy (Cả ngày). * Mời dự: Có Thư mời riêng. * Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố.

Thứ năm 21/9 

 Sáng 06h00’:  - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy dự tham quan diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương năm 2023 theo Thông báo số 353-TB/VPTU, ngày 15/9/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy (Ban CHQS thành phố bố trí phương tiện đưa Lãnh đạo thành phố đến điểm thực binh). * Mời dự: + Lãnh đạo Ban CHQS thành phố; + Chánh Văn phòng Thành ủy và Chánh Văn phòng HĐND – UBND thành phố.  * Địa điểm: Tập trung tại Ban CHQS thành phố.

Chiều 14h00’ – 15h00’:  - Thường trực Thành ủy nghe và cho ý kiến đối với Báo cáo tiếp và làm việc với Đoàn giám sát theo Quyết định số 993-QĐ/TU, ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố (UBND thành phố chuẩn bị nội dung). * Mời dự: + Đ/c Trần Lê Quan, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; + Đ/c Lý Ngọc Phong, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; + Lãnh đạo UBND thành phố; + Trưởng các cơ quan: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố; + Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND – UBND thành phố; chuyên viên Phương dự. * Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy.

Chiều 15h00’ – 16h00’:  - Giao ban Thường trực Thành ủy. * Mời dự: + Đ/c Lý Ngọc Phong, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; + Đ/c Lê Thị Út, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố; + Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND – UBND thành phố; chuyên viên Giang dự. * Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy.

Thứ sáu 22/9 

  Sáng 07h30’:  - Đ/c Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Sáng 08h00’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp Thường trực HĐND thành phố tổ chức hoạt động giải trình về công tác quản lý nhà nước đối với khu dân cư thương mại trên địa bàn thành phố năm 2022 đến tháng 6 năm 2023 (Thường trực HĐND thành phố chuẩn bị nội dung). * Địa điểm: Hội trường A – UBND thành phố.

Thứ bảy 23/9 

  Sáng 07h30’:  - Đ/c Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. * Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

*Lưu ý: Lịch làm việc này thay cho thư mời họp và có thể điều chỉnh tùy theo tình hình của tỉnh và thành phố.